[OSM-talk-nl] Nieuwe gebruikers moeten zich registreren voor ODbL (naast CC-BY-SA)

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri May 14 14:00:58 BST 2010


Goed punt :D

On Friday 14 May 2010 14:39:59 Stefan de Konink wrote:
> Op 14-05-10 14:10, Cartinus schreef:
> > Of je kunt _nu_ aan de top twintig editors in Nederland te vragen hoe ze
> > erover denken en uit proberen te zoeken hoeveel impact dat heeft.
> 
> Dat is dus de issue ;) Die top twintig hoeft niet de historische
> eigenaar te zijn van de data. Je zou zelfs terug moeten naar de eerste
> versie van het materiaal, en dat is zelfs met alle 'upgrades' niet meer
> direct toegankelijk in de huidige database.
> 
> 
> Stefan
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100514/5be469c4/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list