[OSM-talk-nl] Handleiding "Hoe maak je je eigen tileserver?" in het Nederlands - hulp gevraagd!

Roeland Douma unix at rullzer.com
Tue Nov 23 08:52:11 GMT 2010


telnet..... dat is lang geleden...

On Tuesday 23 November 2010 09:39:54 Maarten Deen wrote:
> On Tue, 23 Nov 2010 09:24:26 +0100, "ce-test, qualified testing bv -
> 
> Gert Gremmen" <g.gremmen at cetest.nl> wrote:
> > Aankondiging:
> > 
> > Tileserver Hackfest bij ce-test in Rotterdam (Gert Gremmen)
> > Koffie en Thee en Erwtensoep aanwezig.
> > 
> > Ik zorg voor een lege server met geheugen en internet.
> > Neem je eigen server mee, als je gelijk mee wilt bouwen.
> 
> Ik neem aan dat jou internetverbinding voldoende is om naar huis te
> kunnen telnetten zodat er niet fysiek met servers gesleept hoeft te
> worden?
> 
> Groeten,
> Maarten
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101123/4f8759de/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list