[OSM-talk-nl] Bedrijvenlocaties

Vincent Zweije vincent at zweije.nl
Wed May 18 10:32:44 BST 2011


On Wed, May 18, 2011 at 09:26:29AM +0200, Stefan de Konink wrote:

|| Kunnen wij hier nog wat mee:
||
|| <http://bedrijvenlocaties.nl/default.aspx>

Dan moet daar wel over onderhandeld worden, want onder
<http://bedrijvenlocaties.nl/Resultaten/default.aspx>:

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is rechthebbende op
  de data van IBIS Werklocaties. Het is niet toegestaan de data te
  verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen
  aan derden zonder toestemming vooraf. De data van IBIS Werklocaties
  mag alleen gebruikt worden ter ondersteuning van interne processen.

Maar niet geschoten is altijd mis, natuurlijk.

Ciao.                              Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent at zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 190 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20110518/5497288e/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list