[OSM-talk-nl] OSM tileserver in RD formaat

Peter Peterse peter at peterse-uithuizen.com
Thu May 19 15:23:08 BST 2011


Hallo allemaal,

Ik heb getracht een eigen server op te zetten om tiles in RD-formaat te
genereren. Hiervoor heeft Just van den Broecke een duidelijke handleiding
gemaakt. Hierin staat vermeld dat de world bounderies ge-herprojecteerd
moeten worden. Dit heb ik ook uitgevoerd echter is bij mij het resultaat
van de test afbeelding <http://osm.peterse-uithuizen.com/~peter/RD.png>

Heeft iemand een idee wat hier het probleem van kan zijn en hoe dit
opgelost kan worden?

Alvast bedankt,
Peter
More information about the Talk-nl mailing list