[OSM-talk-nl] Missen wij nog fietsroutenetwerken in omgeving A'dam?

Roeland Douma unix at rullzer.com
Sat Feb 25 07:20:26 GMT 2012


Top!

Zijn namelijk nog wel wat missende stukjes.

Cheers,
--Roeland

On Fri, Feb 24, 2012 at 10:35:37PM +0100, Stefan de Konink wrote:
> On 24-02-12 22:12, Cartinus wrote:
> > Stukjes hier en daar: ja.
> >
> > Tijdens het wandelen van de zomer viel het op dat er rond Uithoorn en
> > Loenersloot nog een paar fietsroutes missen. Dat "gat" boven Zaanstad,
> > daar zal ook wel minstens één route doorheen lopen. Als je goed zoekt
> > zijn er vast nog wel meer missende routes te vinden.
> 
> Dan verzoek ik de stadsregio om de data. :)
> 
> 
> Stefan
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20120225/587d1fd1/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list