[OSM-talk-nl] Fwd: Commerciëel gebruik BAG gegevens

Martijn van Exel m at rtijn.org
Wed Mar 7 16:36:34 GMT 2012


Ter informatie:

---------- Forwarded message ----------
From: <bag at kadaster.nl>
Date: 2012/3/7
Subject: Commerciëel gebruik BAG gegevens
To: bag at kadaster.nl


**

*Geachte BAG afnemer,*

*Bij uw aanmelding heeft u een verklaring ondertekend waarin u aangaf de
postcodes niet voor commercieel gebruik te zullen inzetten. Deze voorwaarde
van gebruik is komen te vervallen, hierbij willen wij dit toelichten.*

*De Staat heeft een afspraak met PostNL omtrent het commercieel gebruik van
de postcodes per 1 februari 2011  jl. opgezegd. Hierover is een rechtszaak
geweest tussen de Staat en PostNL, waarin PostNL deze opzegging heeft
betwist. De rechter heeft PostNL op 21 december 2011 jl. in het ongelijk
gesteld en beslist dat het convenant rechtsgeldig is opgezegd door de
Staat, wat betekent dat de postcode dus per 1 februari 2012 is vrijgegeven.
Dit betekent dat sedert* 1 februari 2012 alle gegevens uit de BAG door
iedereen zonder beperking te (her) gebruiken zijn.****

 ****

PostNL heeft echter aangekondigd tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
Mocht PostNL dit beroep (tegen onze verwachting in) winnen dan zal de Staat
zich verstaan met PostNL over de consequenties. De Staat zal dan proberen
een regeling te treffen, zodat afnemers geen last hebben van de veranderde
situatie. De verwachting is overigens niet dat PostNL afnemers van de BAG
zal aanspreken, die na 1 februari 2012 de postcode voor commerciële
doeleinden zijn gaan gebruiken, maar wij kunnen dit niet garanderen. Ook
weten wij op dit moment niet of en hoe lang de procedure rond een hoger
beroep zal lopen.****

Overleg met het Ministerie van IenM heeft opgeleverd dat het niet meer
nodig is voor private afnemers de akkoordverklaring te ondertekenen. Dit
werd, ook na 1 februari 2012, nog wel gevraagd om juridische
aansprakelijkheid uit te kunnen sluiten.****

Voor algemene informatie en veel gestelde vragen wil ik u hierbij ook nog
verwijzen naar onze website www.kadaster.nl/bag ****

Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.****

Met vriendelijke groeten,

Kadaster afdeling BAG
www.kadaster.nl/bag
(088) 183 34 00
****-- 
martijn van exel
geospatial omnivore
1109 1st ave #2
salt lake city, ut 84103
801-550-5815
http://oegeo.wordpress.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20120307/d28fd20d/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list