[OSM-talk-nl] Spellingcontrole en toponiemen

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Tue May 15 13:06:59 BST 2012


On 05/12/2012 04:50 PM, Colin Smale wrote:
> Hoe zit het met de verschillende schrijfwijzen van een
> plaats-/straatnaam? Je hebt de officiële schrijfwijze (vastgesteld 
> door
> de gemeente), de NEN-schrijfwijze, de PostNL-schrijfwijze, en de
> werkelijke (soms foutieve) schrijfwijze op de borden. Volgens mij is 
> in
> OSM niet vastgesteld welke schrijfwijze in de name-tag gehanteerd 
> moet
> worden, terwijl ze allemaal niet fout te rekenen zijn. Dan heb je in

NEN-schrijfwijze? Die ken ik nog niet.

Ik hoop dat we de officiële schrijfwijze hanteren. Post-afkortingen als 
ln (laan) moeten we niet gaan gebruiken en zeker niet alleen dat wat op 
borden staat. Een groot aantal straten waar ik woon is naar 
burgemeesters genoemd. Daar staat dus bijvoorbeeld "Burg. Janssenring" 
op het bord (en er zijn serieus mensen die zeggen op de burg janssenring 
te wonen). Maar het mag duidelijk zijn dat je dat niet als straatnaam in 
OSM moet gebruiken.

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list