[OSM-talk-nl] Het taggen van BAG data.

Gertjan Idema g.idema at zonnet.nl
Wed Oct 17 12:11:21 BST 2012


Er is een aantal initiatieven gaande voor het opnemen van BAG data in
Openstreetmap.
- ruudblank heeft veel werk verricht in Gorinchem.
- rullzer in de omgeving Purmerend
- mijn eigen initiatief op basis waarvan Minko (Amersfoort), PeeWee
(Leusden) en Sebastiaan (Oldambt) nu  kleinschalig
  aan het testen zijn.
- en ongetwijfeld nog meer.

Helaas is er nog geen standaard voor het taggen van BAG data. Mijn idee
van deze discussie is om hier samen te vatten wat er tot nu toe gedaan
en besproken is over het taggen van data afkomstig uit de BAG.
Vervolgens hoop ik dat we het samen eens kunnen worden over een
standaard. Deze kan dan opgenomen worden op de Wiki pagina en
geïntegreerd in tools en scripts. Het doel hierbij is niet om zoveel
mogelijk BAG dat in openstreetmap te krijgen, maar om te zorgen dat dit
consistent gebeurt.

Eerst maar eens een inventarisatie:

Adres tags op pand of losse nodes
=============================
De BAG maakt onderscheid tussen panden, verblijfsobjecten en
nummeraanduidingen. Een pand kan meerdere verblijfsobjecten bevatten.
Tot nu toe heb ik de adressen als volgt getagd:
 Voor panden met een enkel verblijfsobject heb ik de adres tags
(addr:housenumber, addr:postcode, addr:street) aan het pand gekoppeld
met in tag "ref:bagid" het BAG id van het pand.
 Voor panden met meerdere verblijfsobjecten heb ik aan het pand geen
adres tags gekoppeld, dit kunnen immers verschillende straten zijn. De
adres tags heb ik aan losse nodes gekoppeld met in tag "ref:bagid" het
BAG id van de nummeraanduiding.

ruudblank heeft er in Gorinchem voor gekozen om alle adressen los te
koppelen van het pand. Als BAG referentie gebruikt hij het BAG id van
het verblijfsobject in de tag "bag:vbo_id" en op de panden het BAG id
van het pand in "bag:pand_id".

rullzer maakt hetzelfde onderscheid als ik tussen panden met 1 of met
meer verblijfsobjecten, maar gebruikt geen BAG id op de adres nodes.

AssociatedStreet relaties
=====================
AssociatedStreet relaties bieden veel voor en nadelen en het laatste
woord is er nog niet over gesproken. Een voordeel dat in mijn ogen
onderbelicht is, is het bij elkaar voegen van losse stukjes van dezelfde
straat. Hierdoor kunnen gemakkelijke relaties gelegd worden tussen
straten in OSM en straten uit andere bronnen. Dat gaat echter alleen
werken associatedStreets gemeengoed zijn. Gezien de complexiteit bij het
invoeren, zie ik dat nog niet zo snel gebeuren.
De osmosis plug-in waarmee ik bezig ben bied een optie om
associatedstreet relaties te genereren, inclusief BAG openbareruimte id.
Vanwege de complexiteit bij het invoeren zijn we er echter vanaf gestapt
om die te gebruiken.
Ook ruudblank en rullzer lijken geen associatedstreet relaties toe te
voegen.

addr:city en addr:country tags
=========================
Toevoegen van addr:city en addr:country tags aan adressen gaat bij het
importeren van BAG data in een moeite mee. De vraag is of het wenselijk
is om dat ook te doen. Het zorgt voor erg veel redundantie.
ruudblank voegt addr:city toe, rullzer niet.
Zelf heb ik het tot nu toe niet gedaan, maar ik neig er steeds meer naar
om addr:city toch maar te gaan toevoegen.

Huisnummers
===========
De BAG bevat de kolommen huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
OSM gebruikt alleen de tag "addr:housenumber". Hier is dus een vertaling
nodig waarbij je kunt kiezen om wel of geen spaties tussen de
verschillende delen van het huisnummer te plaatsen.
De BAG laat gemeenten vrij in het gebruik van hoofd en kleine letters.

rullzer: gebruikt geen spatie tussen huisnummer en huisletter
(huisnummertoevoeging kom ik in zijn gebied niet tegen).
ruudblank: gebruikt een spatie tussen huisnummer en huisletter en lijkt
huisnummertoevoeging weg te laten.
bagviewer.geodan.nl: gebruikt een spatie na het huisnummer en niet
tussen huisletter en huisnummertoevoeging.
http://www.kadaster.nl/BAG/producten/web.html: gebruikt geen spatie
tussen huisnummer en huisletter, maar wel tussen huisletter en
huisnummertoevoeging.

Zelf gebruik ik de laatste conventie. Die is ook het beste leesbaar.
(Vergelijk "42 abov" met "42a bov")

De adressen in de BAG komen ook niet altijd overeen met die op de gevel,
alleen al bij mij in de buurt:
 BAG: 19 BSA, gevel: 19 BIS A
 BAG: 100A A, gevel: 100 AA 

Versiebeheer
===========
De BAG id code op zich is niet voldoende om te kunnen zien of een BAG
object in OSM nog actueel is. Daarvoor heeft de BAG 2 extra velden:
begindatumtijdvakgeldigheid en aanduidingrecordcorrectie.
begindatumtijdvakgeldigheid bepaalt vanaf welk moment een object een
bepaalde status heeft. Bijvoorbeeld 'Bouw
gestart' (building:construction) of 'Pand in gebruik' (building:yes).
Deze waarde kan als extra tag in OSM worden toegevoegd (Ik gebruik nu
"bag:begindatum", met "yyyy-MM-dd hh:mm:ss" als datum formaat). 
aanduidingrecordcorrectie geeft aan dat er fouten gecorrigeerd zijn in
de BAG data. Helaas krijgt het meest recente record niet de hoogste
waarde voor 'aanduidingrecordcorrectie', maar de waarde 0. Het opslaan
van deze waarde in een OSM tag heeft dus niet zo veel zin. Ik denk dat
je de maximum waarde van 'aanduidingreccordcorrectie' in een OSM tag zou
moeten zetten, maar omdat ik dit proces nog niet helemaal doorgrond, heb
ik dat tot nu toe niet gedaan. Ook zou de betekenis van die tag zonder
grondige documentatie alleen maar voor verwarring zorgen. Daarom heb ik
er voorlopig voor gekozen om een tag "bag:extract" toe te voegen met
daarin de naam van het zip bestand waaruit de BAG data afkomstig is.
Daarmee is in ieder geval de versie van de BAG data af te leiden.
 
Gertjan Idema

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20121017/ce62eacb/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list