[OSM-talk-nl] Het taggen van BAG data.

Gertjan Idema g.idema at zonnet.nl
Thu Oct 18 16:53:21 BST 2012


On Wed, 2012-10-17 at 14:29 +0200, Floris Looijesteijn wrote:

> Is het misschien een idee om hier een keer een avond/middag voor bij
> elkaar te komen?
> 
> Dat gaat alleen werken als de hoofdrolspelers allemaal aanwezig kunnen
> zijn natuurlijk.

Lijkt me een goed idee. De vraag is dan natuurlijk even wie de
hoofdrolspelers zijn.
Eerst maar een een paar dagen wachten om te kijken wie er graag meedoen
in de discussie.

Groeten, Gertjan
> 
> 
> Groet,
> Floris
> 
> 
> 2012/10/17 Floris Looijesteijn <osm op floris.nu>
> 
>     Ik zit ook te wachten op duidelijke regels voordat ik Haarlem
>     ga importeren, goed initiatief.
>     
>     
>     
>     Klein opmerking over de huisnummer toevoegingen.
>     Waarschijnlijk kan de toevoeging ook wel eens een nummer zijn.
>     Het zal niet de eerste keer zijn dat een pakketje bestemd voor
>     11 2 (of 11-2) naar huisnummer 112 wordt gestuurd.
>     Dus minstens een spatie wat mij betreft. Of controleren of het
>     alleen letter is en de spatie weglaten.
>     
>     
>     Ik ben benieuwd hoe de data voor mijn pand is, op mijn gevel
>     hangt een bordje met A terwijl men in Haarlem met 'Zwart' en
>     'Rood' werkt.
>     
>     
>     Groet,
>     Floris
>     
>     
>     2012/10/17 Gertjan Idema <g.idema op zonnet.nl>
>     
>         Er is een aantal initiatieven gaande voor het opnemen
>         van BAG data in Openstreetmap.
>         - ruudblank heeft veel werk verricht in Gorinchem.
>         - rullzer in de omgeving Purmerend
>         - mijn eigen initiatief op basis waarvan Minko
>         (Amersfoort), PeeWee (Leusden) en Sebastiaan (Oldambt)
>         nu kleinschalig
>          aan het testen zijn.
>         - en ongetwijfeld nog meer.
>         
>         Helaas is er nog geen standaard voor het taggen van
>         BAG data. Mijn idee van deze discussie is om hier
>         samen te vatten wat er tot nu toe gedaan en besproken
>         is over het taggen van data afkomstig uit de BAG.
>         Vervolgens hoop ik dat we het samen eens kunnen worden
>         over een standaard. Deze kan dan opgenomen worden op
>         de Wiki pagina en geïntegreerd in tools en scripts.
>         Het doel hierbij is niet om zoveel mogelijk BAG dat in
>         openstreetmap te krijgen, maar om te zorgen dat dit
>         consistent gebeurt.
>         
>         Eerst maar eens een inventarisatie:
>         
>         Adres tags op pand of losse nodes
>         =============================
>         De BAG maakt onderscheid tussen panden,
>         verblijfsobjecten en nummeraanduidingen. Een pand kan
>         meerdere verblijfsobjecten bevatten.
>         Tot nu toe heb ik de adressen als volgt getagd:
>         Voor panden met een enkel verblijfsobject heb ik de
>         adres tags (addr:housenumber, addr:postcode,
>         addr:street) aan het pand gekoppeld met in tag
>         "ref:bagid" het BAG id van het pand.
>         Voor panden met meerdere verblijfsobjecten heb ik aan
>         het pand geen adres tags gekoppeld, dit kunnen immers
>         verschillende straten zijn. De adres tags heb ik aan
>         losse nodes gekoppeld met in tag "ref:bagid" het BAG
>         id van de nummeraanduiding.
>         
>         ruudblank heeft er in Gorinchem voor gekozen om alle
>         adressen los te koppelen van het pand. Als BAG
>         referentie gebruikt hij het BAG id van het
>         verblijfsobject in de tag "bag:vbo_id" en op de panden
>         het BAG id van het pand in "bag:pand_id".
>         
>         rullzer maakt hetzelfde onderscheid als ik tussen
>         panden met 1 of met meer verblijfsobjecten, maar
>         gebruikt geen BAG id op de adres nodes.
>         
>         AssociatedStreet relaties
>         =====================
>         AssociatedStreet relaties bieden veel voor en nadelen
>         en het laatste woord is er nog niet over gesproken.
>         Een voordeel dat in mijn ogen onderbelicht is, is het
>         bij elkaar voegen van losse stukjes van dezelfde
>         straat. Hierdoor kunnen gemakkelijke relaties gelegd
>         worden tussen straten in OSM en straten uit andere
>         bronnen. Dat gaat echter alleen werken
>         associatedStreets gemeengoed zijn. Gezien de
>         complexiteit bij het invoeren, zie ik dat nog niet zo
>         snel gebeuren.
>         De osmosis plug-in waarmee ik bezig ben bied een optie
>         om associatedstreet relaties te genereren, inclusief
>         BAG openbareruimte id. Vanwege de complexiteit bij het
>         invoeren zijn we er echter vanaf gestapt om die te
>         gebruiken.
>         Ook ruudblank en rullzer lijken geen associatedstreet
>         relaties toe te voegen.
>         
>         addr:city en addr:country tags
>         =========================
>         Toevoegen van addr:city en addr:country tags aan
>         adressen gaat bij het importeren van BAG data in een
>         moeite mee. De vraag is of het wenselijk is om dat ook
>         te doen. Het zorgt voor erg veel redundantie.
>         ruudblank voegt addr:city toe, rullzer niet.
>         Zelf heb ik het tot nu toe niet gedaan, maar ik neig
>         er steeds meer naar om addr:city toch maar te gaan
>         toevoegen.
>         
>         Huisnummers
>         ===========
>         De BAG bevat de kolommen huisnummer, huisletter en
>         huisnummertoevoeging. OSM gebruikt alleen de tag
>         "addr:housenumber". Hier is dus een vertaling nodig
>         waarbij je kunt kiezen om wel of geen spaties tussen
>         de verschillende delen van het huisnummer te plaatsen.
>         De BAG laat gemeenten vrij in het gebruik van hoofd en
>         kleine letters.
>         
>         rullzer: gebruikt geen spatie tussen huisnummer en
>         huisletter (huisnummertoevoeging kom ik in zijn gebied
>         niet tegen).
>         ruudblank: gebruikt een spatie tussen huisnummer en
>         huisletter en lijkt huisnummertoevoeging weg te laten.
>         bagviewer.geodan.nl: gebruikt een spatie na het
>         huisnummer en niet tussen huisletter en
>         huisnummertoevoeging.
>         http://www.kadaster.nl/BAG/producten/web.html:
>         gebruikt geen spatie tussen huisnummer en huisletter,
>         maar wel tussen huisletter en huisnummertoevoeging.
>         
>         Zelf gebruik ik de laatste conventie. Die is ook het
>         beste leesbaar. (Vergelijk "42 abov" met "42a bov")
>         
>         De adressen in de BAG komen ook niet altijd overeen
>         met die op de gevel, alleen al bij mij in de buurt:
>         BAG: 19 BSA, gevel: 19 BIS A
>         BAG: 100A A, gevel: 100 AA 
>         
>         Versiebeheer
>         ===========
>         De BAG id code op zich is niet voldoende om te kunnen
>         zien of een BAG object in OSM nog actueel is. Daarvoor
>         heeft de BAG 2 extra velden:
>         begindatumtijdvakgeldigheid en
>         aanduidingrecordcorrectie.
>         begindatumtijdvakgeldigheid bepaalt vanaf welk moment
>         een object een bepaalde status heeft. Bijvoorbeeld
>         'Bouw gestart' (building:construction) of 'Pand in
>         gebruik' (building:yes). Deze waarde kan als extra tag
>         in OSM worden toegevoegd (Ik gebruik nu
>         "bag:begindatum", met "yyyy-MM-dd hh:mm:ss" als datum
>         formaat). 
>         aanduidingrecordcorrectie geeft aan dat er fouten
>         gecorrigeerd zijn in de BAG data. Helaas krijgt het
>         meest recente record niet de hoogste waarde voor
>         'aanduidingrecordcorrectie', maar de waarde 0. Het
>         opslaan van deze waarde in een OSM tag heeft dus niet
>         zo veel zin. Ik denk dat je de maximum waarde van
>         'aanduidingreccordcorrectie' in een OSM tag zou moeten
>         zetten, maar omdat ik dit proces nog niet helemaal
>         doorgrond, heb ik dat tot nu toe niet gedaan. Ook zou
>         de betekenis van die tag zonder grondige documentatie
>         alleen maar voor verwarring zorgen. Daarom heb ik er
>         voorlopig voor gekozen om een tag "bag:extract" toe te
>         voegen met daarin de naam van het zip bestand waaruit
>         de BAG data afkomstig is. Daarmee is in ieder geval de
>         versie van de BAG data af te leiden.
>         
>         Gertjan Idema
>         
>         
>         
>         
>         _______________________________________________
>         Talk-nl mailing list
>         Talk-nl op openstreetmap.org
>         http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>         
>     
>     
>     
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl op openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20121018/5d36f1c3/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list