[OSM-talk-nl] Het taggen van BAG data.

Pander pander at opentaal.org
Sat Oct 20 12:54:39 BST 2012


On 2012-10-20 13:38, Just van den Broecke wrote:
> Beste Pander,
> 
> Heb je de standaard terugmelding per email al geprobeerd:
> bag at kadaster.nl
> zie
> http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/terugmelden
> 
> "Als u gerede twijfel heeft over de juistheid van de informatie in de
> BAG, dan kunt u dit per e-mail melden op bag at kadaster.nl. In het
> onderwerpveld van de e-mail dient u de gemeente te vermelden waarbinnen
> het object valt. De betreffende object ID('s) dient u te vermelden in uw
> bericht, plus hetgeen u over twijfelt. Voor private afnemers geldt geen
> terugmeldingsplicht. Bij gerede twijfel kan er rechtstreeks bij de
> bronhouder teruggemeld worden."

Dank je wel. Alleen heb ik niet een overzicht van die ID's. Doe moeten
er bijgezocht worden als mijn correcties worden uitgevoerd. Aangezien ik
correcties doe nadat het ID gestript is is dat een hoop extra werk.

Is er iemand die veel met BAG-gegevens werkt en al bestaande scripts
heeft die mijn lijst van correcties als een filter op wil nemen en zo
rapportjes kan genereren om terug te zenden naar het Kadaster.

Voordeel als je hiermee aan de slag gaat is dat de gecorrigeerde
BAG-gegevens van veel hogere kwaliteit zijn. Vanuit OpenTaal ga ik door
de BAG-gegevens voor spellingcontrole maar de geografische informatie
interesseert ons verder niet. Dit ligt om die reden buiten ons domein.
Vandaar de zoektocht naar een BAG-liefhebber om het stokje aan door te
geven.

> groeten,
> 
> Just
> On 20-10-12 13:32, Pander wrote:
>> On 2012-10-20 13:21, Just van den Broecke wrote:
>>> Beste Gertjan e.a,
>>>
>>> Een goed plan, ik wil wel meedenken. btw: De BAG is net deze week
>>> ververst met versie 8 sept en 8 okt:
>>> http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml
>>>
>>> (Atom).
>>> e.e.a. moet ook simpeler worden in de toekomst:
>>> http://drupal.pdokloket.nl/nl/producten/pdok-downloads/atomfeeds
>>>
>>> Ik probeer wat aan te vullen onder...het blijft een taai onderwerp.
>>
>> Voor wie interesse heeft: ik heb nog een hele lijst van correcties op de
>> BAG-gegevens. Met name coderings- en typefouten zitten er redelijk wat
>> in.
>>
>> Ook zou het handig zijn als het Kadaster er iets mee zou willen doen?
>>
>> Ik heb ze al eens geschreven over fouten in toponiemen uit 1:25.000
>> kaarten (TOP25) maar toen hadden ze geen interesse. Hun reden was dat ze
>> er zelf al mee aan de slag waren.
>>
>> Voor BAG denk ik niet dat ze op de hoogte zijn van deze fouten, ook
>> omdat het een gigantische collectie is. Heeft iemand een ingang
>> hiervoor? Volgens de wet moeten ze volgens mij openstaan voor
>> terugmelding van correcties.
>>
>>> On 17-10-12 13:11, Gertjan Idema wrote:
>>>> Er is een aantal initiatieven gaande voor het opnemen van BAG data in
>>>> Openstreetmap.
>>>> - ruudblank heeft veel werk verricht in Gorinchem.
>>>> - rullzer in de omgeving Purmerend
>>>> - mijn eigen initiatief op basis waarvan Minko (Amersfoort), PeeWee
>>>> (Leusden) en Sebastiaan (Oldambt) nu kleinschalig
>>>>   aan het testen zijn.
>>>> - en ongetwijfeld nog meer.
>>>>
>>>> Helaas is er nog geen standaard voor het taggen van BAG data. Mijn idee
>>>> van deze discussie is om hier samen te vatten wat er tot nu toe gedaan
>>>> en besproken is over het taggen van data afkomstig uit de BAG.
>>>> Vervolgens hoop ik dat we het samen eens kunnen worden over een
>>>> standaard. Deze kan dan opgenomen worden op de Wiki pagina en
>>>> geïntegreerd in tools en scripts. Het doel hierbij is niet om zoveel
>>>> mogelijk BAG dat in openstreetmap te krijgen, maar om te zorgen dat dit
>>>> consistent gebeurt.
>>>>
>>>> Eerst maar eens een inventarisatie:
>>>>
>>>> Adres tags op pand of losse nodes
>>>> =============================
>>>> De BAG maakt onderscheid tussen panden, verblijfsobjecten en
>>>> nummeraanduidingen. Een pand kan meerdere verblijfsobjecten bevatten.
>>> Ja het meestvoorkomende, maar ook omgekeerd (meerdere Panden bij VBO),
>>> maar moet daarvan nog voorbeeld zien.
>>>> Tot nu toe heb ik de adressen als volgt getagd:
>>>> Voor panden met een enkel verblijfsobject heb ik de adres tags
>>>> (addr:housenumber, addr:postcode, addr:street) aan het pand gekoppeld
>>>> met in tag "ref:bagid" het BAG id van het pand.
>>>> Voor panden met meerdere verblijfsobjecten heb ik aan het pand geen
>>>> adres tags gekoppeld, dit kunnen immers verschillende straten zijn. De
>>>> adres tags heb ik aan losse nodes gekoppeld met in tag "ref:bagid" het
>>>> BAG id van de nummeraanduiding.
>>>>
>>>> ruudblank heeft er in Gorinchem voor gekozen om alle adressen los te
>>>> koppelen van het pand. Als BAG referentie gebruikt hij het BAG id van
>>>> het verblijfsobject in de tag "bag:vbo_id" en op de panden het BAG id
>>>> van het pand in "bag:pand_id".
>>>>
>>>> rullzer maakt hetzelfde onderscheid als ik tussen panden met 1 of met
>>>> meer verblijfsobjecten, maar gebruikt geen BAG id op de adres nodes.
>>> Een lastige, ik zou in ieder geval zo dicht mogelijk bij het BAG model
>>> blijven...Bijv. kunnen VBOs en (LIG/STA) niet gewoon zelf OSM punt-nodes
>>> zijn (plm 9 miljoen in NL!)? En gekoppeld via relaties aan Panden ? In
>>> het achterhoofd ook het soort gebruik van OSM adressen: Geocoders,
>>> Door-to-door navigation. En verder aansluiten bij algemene
>>> OSM-conventies voor adressen.
>>>>
>>>> AssociatedStreet relaties
>>>> =====================
>>>> AssociatedStreet relaties bieden veel voor en nadelen en het laatste
>>>> woord is er nog niet over gesproken. Een voordeel dat in mijn ogen
>>>> onderbelicht is, is het bij elkaar voegen van losse stukjes van
>>>> dezelfde
>>>> straat. Hierdoor kunnen gemakkelijke relaties gelegd worden tussen
>>>> straten in OSM en straten uit andere bronnen. Dat gaat echter alleen
>>>> werken associatedStreets gemeengoed zijn. Gezien de complexiteit bij
>>>> het
>>>> invoeren, zie ik dat nog niet zo snel gebeuren.
>>>> De osmosis plug-in waarmee ik bezig ben bied een optie om
>>>> associatedstreet relaties te genereren, inclusief BAG openbareruimte
>>>> id.
>>>> Vanwege de complexiteit bij het invoeren zijn we er echter vanaf
>>>> gestapt
>>>> om die te gebruiken.
>>>> Ook ruudblank en rullzer lijken geen associatedstreet relaties toe te
>>>> voegen.
>>>>
>>>> addr:city en addr:country tags
>>>> =========================
>>>> Toevoegen van addr:city en addr:country tags aan adressen gaat bij het
>>>> importeren van BAG data in een moeite mee. De vraag is of het wenselijk
>>>> is om dat ook te doen. Het zorgt voor erg veel redundantie.
>>>> ruudblank voegt addr:city toe, rullzer niet.
>>>> Zelf heb ik het tot nu toe niet gedaan, maar ik neig er steeds meer
>>>> naar
>>>> om addr:city toch maar te gaan toevoegen.
>>> City is dan Woonplaats neem ik aan. Gemeente en provincie?
>>>>
>>>> Huisnummers
>>>> ===========
>>>> De BAG bevat de kolommen huisnummer, huisletter en
>>>> huisnummertoevoeging.
>>>> OSM gebruikt alleen de tag "addr:housenumber". Hier is dus een
>>>> vertaling
>>>> nodig waarbij je kunt kiezen om wel of geen spaties tussen de
>>>> verschillende delen van het huisnummer te plaatsen.
>>>> De BAG laat gemeenten vrij in het gebruik van hoofd en kleine letters.
>>>>
>>>> rullzer: gebruikt geen spatie tussen huisnummer en huisletter
>>>> (huisnummertoevoeging kom ik in zijn gebied niet tegen).
>>>> ruudblank: gebruikt een spatie tussen huisnummer en huisletter en lijkt
>>>> huisnummertoevoeging weg te laten.
>>>> bagviewer.geodan.nl: gebruikt een spatie na het huisnummer en niet
>>>> tussen huisletter en huisnummertoevoeging.
>>> Offiële URL is http://pdok.nl/bagviewer (is nu nog dezelfde app).
>>>> http://www.kadaster.nl/BAG/producten/web.html: gebruikt geen spatie
>>>> tussen huisnummer en huisletter, maar wel tussen huisletter en
>>>> huisnummertoevoeging.
>>>>
>>>> Zelf gebruik ik de laatste conventie. Die is ook het beste leesbaar.
>>>> (Vergelijk "42 abov" met "42a bov")
>>>>
>>>> De adressen in de BAG komen ook niet altijd overeen met die op de
>>>> gevel,
>>>> alleen al bij mij in de buurt:
>>>> BAG: 19 BSA, gevel: 19 BIS A
>>>> BAG: 100A A, gevel: 100 AA
>>> ..
>>>>
>>>> Versiebeheer
>>>> ===========
>>>> De BAG id code op zich is niet voldoende om te kunnen zien of een BAG
>>>> object in OSM nog actueel is. Daarvoor heeft de BAG 2 extra velden:
>>>> begindatumtijdvakgeldigheid en aanduidingrecordcorrectie.
>>>> begindatumtijdvakgeldigheid bepaalt vanaf welk moment een object een
>>>> bepaalde status heeft. Bijvoorbeeld 'Bouw gestart'
>>>> (building:construction) of 'Pand in gebruik' (building:yes). Deze
>>>> waarde
>>>> kan als extra tag in OSM worden toegevoegd (Ik gebruik nu
>>>> "bag:begindatum", met "yyyy-MM-dd hh:mm:ss" als datum formaat).
>>>> aanduidingrecordcorrectie geeft aan dat er fouten gecorrigeerd zijn in
>>>> de BAG data. Helaas krijgt het meest recente record niet de hoogste
>>>> waarde voor 'aanduidingrecordcorrectie', maar de waarde 0. Het opslaan
>>>> van deze waarde in een OSM tag heeft dus niet zo veel zin. Ik denk dat
>>>> je de maximum waarde van 'aanduidingreccordcorrectie' in een OSM tag
>>>> zou
>>>> moeten zetten, maar omdat ik dit proces nog niet helemaal doorgrond,
>>>> heb
>>>> ik dat tot nu toe niet gedaan. Ook zou de betekenis van die tag zonder
>>>> grondige documentatie alleen maar voor verwarring zorgen. Daarom heb ik
>>>> er voorlopig voor gekozen om een tag "bag:extract" toe te voegen met
>>>> daarin de naam van het zip bestand waaruit de BAG data afkomstig is.
>>>> Daarmee is in ieder geval de versie van de BAG data af te leiden.
>>>
>>> Volgens mij zijn er 2 begrippen in de BAG om "aktieve"-non-duplicate
>>> records te krijgen: "actueel" en "bestaand". Heeft ook te maken dat er
>>> nooit iets wordt weggegooid uit de BAG, inclusief invoerfouten. Binnen
>>> NLExtract-BAG baseren we daar ook de SQL VIEWs op:
>>>
>>> - actueel: bepaald door de velden: begin/einddatumtijdvakgeldigheid en
>>> aanduidingrecordinactief
>>> - bestaand: bepaald door "status" veld bijv 'Pand gesloopt'
>>>
>>> Hieronder een stukje SQL voor pandactueelbestaand VIEW:
>>>   WHERE
>>>    pand.begindatumtijdvakgeldigheid <= LOCALTIMESTAMP
>>>    AND (pand.einddatumtijdvakgeldigheid is NULL OR
>>> pand.einddatumtijdvakgeldigheid >= LOCALTIMESTAMP)
>>>    AND pand.aanduidingrecordinactief = FALSE
>>>    AND pand.geom_valid = TRUE
>>>    AND (pand.pandstatus <> 'Niet gerealiseerd pand' AND
>>> pand.pandstatus <> 'Pand gesloopt' );
>>>
>>> aanduidingreccordcorrectie heb ik nooit iets mee gedaan...
>>>
>>> En dan is er nog INSPIRE Addresses voor wie nog leestijd over heeft
>>> :-) :
>>> http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.1.pdf
>>>
>>>
>>> Het Adres-model is overly complex GML maar aan eind van document staat
>>> wel goed uitgelegd hoe adres-conventies in verschillende landen werken.
>>>
>>> groeten,
>>>
>>> Just van den Broecke
>>> www.justobjects.nl
>>> www.nlextract.nl
>>>
>>>
>>>
>>>>
>>>> Gertjan Idema
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-nl mailing list
>>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-nl mailing list
>>> Talk-nl at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
More information about the Talk-nl mailing list