[OSM-talk-nl] Het taggen van BAG data.

Minko ligfietser at online.nl
Sun Oct 21 10:51:05 BST 2012


Het omgekeerde komt ook voor, panden die wel bestaan maar niet in de BAG voorkomen.
Bv restaurant Dara (uit 2009): http://www.openstreetmap.org/?way=186870059
Is dat een bekend fenomeen?

> Het viel mij op dat de gegevens van het BAG (tenminste zo als ik ze in
> de BAG viewer zie), data bevat die nog niet bestaan. More information about the Talk-nl mailing list