[OSM-talk-nl] BAG data en de Import Guidelines

Gertjan Idema g.idema at zonnet.nl
Sun Oct 21 15:53:09 GMT 2012


On Sun, 2012-10-21 at 17:33 +0200, Cartinus wrote:

> On 10/21/2012 04:04 PM, Sebastiaan Couwenberg wrote:
> > Nu de discussies over het importeren van BAG data goed op gang komen heb
> > ik eens gekeken hoe hiervoor rekening te houden met de Import Guidelines
> 
> <snip>
> 
> 
> > We hebben nu toegang tot de meest authoratieve bron voor deze grenzen,
> > waardoor ik geen bezwaar verwacht tegen het gebruik hiervan. Maar
> > natuurlijk onder voorwaarde dat dit zorgvuldig gebeurt. Het is erg
> > makkelijk om aangrenzende boundaries incompleet te maken bij het
> > splitsen van gemeente grenzen ten behoeve van de woonplaats grenzen daarin.
> 
> De gebouwen kunnen goed in kleine hapjes worden geïmporteerd. Voor de
> woonplaatsgrenzen is dat denk ik echter vragen om problemen, die zijn
> veel te veel verweven met elkaar.
> > Voor het opnemen van de grenzen moeten we denk ik ook een "officiele"
> > procedure ontwikkelen al dan niet geautomatiseerd. Ik meen dat de Deense
> > community een bot heeft draaien die de grenzen daar automatisch
> > corrigeert met de meest recente overheids data, zoiets wil ik voor
> > Nederland ook. Maar tools die het makkelijk maken om de grenzen in OSM
> > op te nemen zonder andere boundaries te slopen vind ik ook wel een goed
> > idee. Ik denk dat de woonplaats export de ways vast moet splitsen op de
> > punten waar grenzen bij elkaar komen om het eenvoudiger in OSM op te
> > nemen. Dit kan in de osmosis plugin, of ik kan daar een script voor
> > schrijven om mee te beginnen.
> 
> Waarom het wiel opnieuw uitvinden? ogr2osm is voor zover ik weet
> speciaal ontwikkeld voor het importeren (als multipolygonen) van
> aansluitende vlakken.

Helaas sluiten de vlakken van de woonplaats multipolygonen in de BAG
vaak niet op elkaar aan. Ik betwijfel of ogr2osm daarmee om kan gaan,
maar ga het zeker proberen.

Gertjan

> 
> - - - - - - - -
> 
> De rest van het verhaal klinkt goed.
> 
> 


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20121021/e3b807cc/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list