[OSM-talk-nl] Nieuwe maximumsnelheden op snelwegen

Colin Smale colin.smale at xs4all.nl
Mon Sep 3 19:42:13 BST 2012


Het heeft onze regering behaagd om de snelheidslimieten op 's lands 
autosnelwegen aan te passen. Helaas is het er niet makkelijker op 
geworden; vroeger had je 120 met een paar uitzonderingen, tegenwoordig 
moet je rekening houden met verschillende scenario's, elk met eigen 
bebording.

Met het volgende ben ik me ervan bewust dat ik het risico loop om 
gelyncht te worden wegens het willen standardiseren van de tagging...

Het lijkt mij zinvol om enige gelijkvormigheid in de tagging na te 
streven. De drie scenario's zijn afhankelijk van tijdstip en het al dan 
niet open zijn van een eventuele spitsstrook. Laat ik even de discussie 
aanzwengelen met het volgende voorstel, waarbij ik gebruik maak van het 
voorstel voor "uitgebreide toegangskenmerken" zoals beschreven op de 
volgende pagina: 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Extended_conditions_for_access_tags

1) Vaste maximumsnelheid
   maxspeed=X
2) 130 bij nacht, 120/100 overdag
   maxspeed=130
   maxspeed:(06:00-19:00)=120
3) 130 bij nacht, 120/100 overdag bij gesloten spitsstrook; 100 bij 
geopende spitsstrook
   maxspeed=130
   maxspeed:(06:00-19:00)=120
   maxspeed:spitsstrook=100????????

De snelheid bij geopende spitsstrook is een probleem omdat de tijden 
niet voorspelbaar zijn. Wie heeft hiervoor een oplossing?

ColinMore information about the Talk-nl mailing list