[OSM-talk-nl] Fwd: Gebruikersvoorwaarden BAG niet meer van toepassing

Pander pander at opentaal.org
Tue Sep 18 17:23:36 BST 2012


On 2012-09-18 18:09, Martijn van Exel wrote:
> Nou, ze zeggen juist dat ze niet meer bestaan, die gebruikersvoorwaarden.

De data ;)

> 2012/9/18 Pander <pander at opentaal.org>:
>> Heb je een URL naar BAG LV? Wij gebruiken ook data van Kadaster maar via
>> een ander product.
>>
>> On 2012-09-18 17:39, Martijn van Exel wrote:
>>> Hi talk-nl,
>>>
>>> onderstaande ontving ik als afnemer van de BAG. Misschien interessant
>>> voor wie wat met BAG data wil doen in het kader van OSM? (Ik heb geen
>>> idee of die discussie nog wordt gevoerd.)
>>>
>>> Groet,
>>> Martijn
>>>
>>>
>>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From:  <bag at kadaster.nl>
>>> Date: 2012/9/18
>>> Subject: Gebruikersvoorwaarden BAG niet meer van toepassing
>>> To: bag at kadaster.nl
>>>
>>>
>>> Geachte heer, mevrouw,
>>>
>>>
>>>
>>> Het ministerie van IenM heeft een open databeleid. Daarom vindt het
>>> ministerie het belangrijk dat wij de gegevens uit de Landelijke
>>> Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG LV) zonder
>>> voorwaarden leveren aan de gebruikers. Toen u zich aanmeldde voor het
>>> gebruik van gegevens uit de BAG LV, hebt u bepaalde voorwaarden
>>> geaccepteerd. Die vervallen bij deze.
>>>
>>>
>>>
>>> Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
>>>
>>>
>>>
>>> Met vriendelijk groet,
>>>
>>>
>>>
>>> Kadaster.
>>>
>>> W: http://kadaster.nl/bag
>>> E: bag at kadaster.nl
>>> T: 088-1833400
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 
> 
> 
More information about the Talk-nl mailing list