[OSM-talk-nl] Fwd: Gebruikersvoorwaarden BAG niet meer van toepassing

Pander pander at opentaal.org
Fri Sep 21 12:20:30 BST 2012


On 2012-09-19 12:14, Minko wrote:
> En zouden die techneuten dat evt ook op het forum willen delen, of is dat teveel gevraagd?
> Zie http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=274222#p274222

Op de volgende eenvoudige manier kan ik de woonplaatsen er uit halen:

cat _*WPL*xml|sed -e 's/></>\n</g'|grep woonplaatsNaam|sed -e
's/<bag_LVC:woonplaatsNaam>//'|sed -e
's/<\/bag_LVC:woonplaatsNaam>//'|sed -e "s/'/'/g"|sed -e
's/â/â/g'|sed -e 's/ë/ë/g'|sed -e 's/û/û/g'|sort|uniq

Maar hoe is te zien of het om een gemeente, woonplaats of buurtschap gaat?

Kan ik dan beter met osmosis aan de slag gaan?

> ZMW schreef:
>> Is een een techneut die deze BAG data als transparant layer voor JOSM
>> beschikbaar kan stellen?
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 
More information about the Talk-nl mailing list