[OSM-talk-nl] Gebruik data Basisregistratie Topografie

Frank Steggink steggink at steggink.org
Fri Sep 6 16:16:41 UTC 2013


Hoi,

Bij mij en diverse anderen was de indruk aanwezig dat data van de 
Basisregistratie Topografie (BRT) in OSM niet toegestaan is, omdat de 
licentie ("CC-BY-SA") incompatible zou zijn met ODbL. De licentie van 
alle BRT-producten (vector én raster) blijkt geruime tijd geleden 
omgezet te zijn naar CC-BY [1]. Je zou kunnen twijfelen of dit wel 
compatible is, maar (IANAL) waarschijnlijk is vermelding op de 
attribution pagina voldoende. Het Kadaster weet ook dat OSM geaggregeerd 
is uit allerlei bronnen, waaronder de vele duizenden mappers die veel 
energie hierin hebben gestoken. Misschien is dit voer voor legal-talk om 
dit helemaal uit te kristalliseren.

Anyways, de onduidelijkheid die nog rest, wordt volledig weggevaagd door 
Ben Bruns. Hij heeft op diverse plekken uiting gegeven dat het wat hem 
betreft prima is dat BRT-data wordt hergebruikt binnen OSM of op andere 
plekken. Het Kadaster juicht dat juist toe. Gisteren was ik op een 
bijeenkomst waar hij dit nogmaals expliciet duidelijk heeft gemaakt. Als 
hij dat als product manager zegt, dan is dit ongetwijfeld waar.

Let op, ik wil met dit bericht geen discussie opstarten over de import 
van BRT data in OSM, maar alleen dat hergebruik door het Kadaster, bij 
monde van Ben Bruns, wordt toegejuicht (mits vermelding op de 
attribution pagina). Gegeven de data van eerdere imports (AND, 
3dShapes), zal het toevoegen hiervan een zeer grote inspanning vereisen! 
Dit geldt ook voor kleine gebieden! De actualiteit van TOP10NL is wel 
goed, aangezien het Kadaster erin geslaagd is om de productiecyclus 
zodanig te stroomlijnen dat de oudste bladen 2 jaar oud zijn. Dat 
betekent dat TOP10NL in het algemeen even oud of nieuwer is dan de 
Bing-foto's, die grofweg van 2010 zijn.

Verder een nieuwtje: het Kadaster is ook een paar jaar bezig geweest met 
het automatisch generaliseren van de TOP10NL data naar een schaal van 
1:50000. Een belangrijke fase hierin is afgerond, namelijk dat heel 
Nederland is omgezet en de rasterbeelden hiervan zijn vrijgegeven voor 
het publiek (uiteraard ook CC-BY). De data is bij het Kadaster aan te 
vragen, maar staat nog niet op PDOK. Uiteraard heb ik, in goede 
traditie, een aanvraag ingediend en de data ontvangen ;) Voor degenen 
die alvast willen kijken, heb ik alle bladen aan elkaar geplakt en op 
Gigapan gezet: http://gigapan.com/gigapans?query=top50raster. Het 
Kadaster hoort graag feedback, dus fouten kunnen gemeld worden. Het is 
nog niet duidelijk waar, maar hopelijk zal die vraag gauw beantwoord zal 
worden.

Groeten,

Frank

[1] http://www.kadaster.nl/BRT
More information about the Talk-nl mailing list