[OSM-talk-nl] Samenwerking OSM en Rijkswaterstaat: de follow-up

Frank Steggink steggink at steggink.org
Wed Oct 14 20:08:11 UTC 2015


Hoi,

Zoals de meesten weten, was er op 19 september jl. een bijeenkomst bij 
Rijkswaterstaat in Utrecht met als doel om kennis te maken met de OSM 
community en om te kijken of wij (OSM en RWS) op een aantal vlakken 
nader kunnen samenwerken. Dit omdat er, ondanks de verschillen, ook 
gezamenlijke doelen zijn, nl. het beschikbaar stellen van open geodata. 
Naast Rijkswaterstaat waren er ook mensen van andere 
overheidsorganisaties aanwezig, zoals het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en het Kadaster. Van deze bijeenkomst is een artikel 
beschikbaar: 
https://bgtweb.pleio.nl/blog/view/34894162/de-bgt-en-openstreetmap-samenwerkingskansen-in-beeld

Uit deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën voortgekomen om de mogelijke 
samenwerking nader uit te werken. Bij ieder initiatief zijn twee 
contactpersonen, namelijk één vanuit de overheid en één vanuit de 
community. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om hieraan bij 
te dragen. Hier volgt een overzicht met korte toelichting van de 
initiatieven, tezamen met de namen en contactgegevens van de 
contactpersonen. Als je een bijdrage wilt leveren, kun je het beste 
contact zoeken met de contactpersonen.

* OSM.NL voor dummies
  Contact OSM: Gert-Jan van der Weijden (geejee at dds.nl)
  Contact RWS: Ed Ooms (ed.ooms at ndw.nu)
Hiervan heb ik geen beschrijving gekregen, maar ik denk dat de titel wel 
voor zichzelf spreekt.

* Echte kansen / meerwaarde van OSM voor RWS uitwerken
  Contact OSM: Henk Hoff (toffehoff at gmail.com)
  Contact RWS: Nelette Verbruggen (nelette.verbruggen at rws.nl)
Doel: In deze groep willen we één echte kans voor Rijkswaterstaat qua 
samenwerking met Open Street Map uitwerken: iets waarin duidelijk en 
relatief snel meerwaarde te zien is van gebruik van de OSM-data voor 
RWS. Het snel laten zien van een concreet resultaat zal namelijk het 
enthousiasme bij RWS voor samenwerking verder aanwakkeren.
Daarbij denken we nu aan de relatie tussen OSM en het nationaal 
wegenbestand (NWB), wat kan leiden tot efficiënter werken en een betere 
kwaliteit van beide bronnen.
Status: Met het groepje 'echte kans/meerwaarde van OSM voor RWS 
uitwerken' hebben we de afgelopen weken via de mail al contact gehad. We 
proberen binnenkort bij elkaar te komen. Dat loopt dus!

* Ontsluiting Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) binnen OSM 
en v.v.
  Contact OSM: Frank Steggink (frank at steggink.it)
  Contact RWS: Jaap-Willem Sjoukema (Min I&M) 
(jaapwillem.sjoukema at minienm.nl)
Doel: Het doel van het BGT-initiatief is om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
binnen OSM te gebruiken en om te verkennen op welke manieren OSM 
gebruikt kan worden voor verrijking van de BGT. Bij gebruik van de BGT 
binnen OSM moet er verder worden gedacht dan het klakkeloos importeren 
van de BGT. Er zijn waarschijnlijk betere manieren te vinden om 
informatie uit de BGT te gebruiken. Er moet o.a. aandacht worden besteed 
aan een mapping tussen de gebruikte codering van de BGT en het OSM 
tagging-schema. Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor het vormen van 
subgroepen die de uitwisseling van een specifieke set features nader 
onderzoeken.
Status: Jaap-Willem en ik hebben beslotem om de discussie hierover op 
het OSM forum te bespreken: 
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52338
Verder houdt Jaap-Willem Sjoukema zich bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu bezig met de ontwikkeling van een 
terugmeldsysteem voor de BGT, maar dat is niet specifiek op OSM gericht.

* Subonderdeel BGT: kunstwerken in OSM
  Contact OSM kunstwerken: Nick Hoogerbrug (st.niklaas at live.nl)
  Contact RWS kunstwerken: Rob van der Schoot (rob.vander.schoot at rws.nl)
Aangezien de BGT ook kunstwerken bevat, is besloten om dit als een 
subonderdeel van de BGT op te pakken. Eventueel worden andere bronnen, 
zoals het DTB van RWS, hiervoor gebruikt (eigen invulling).

* Nationale bewegwijzering en OSM
  Contact OSM: Marc Zoutendijk (marcz at xs4all.nl)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster at rws.nl)
Doel: in de nationale bewegwijzeringsapplicatie wordt noch OSM, noch RWS 
data gebruikt. Lijkt efficiënter en goedkoper te kunnen. Doel: open data 
als basis gebruiken in nationale bewegwijzeringsapplicatie. Waarom? Alle 
wegbeheerders gebruiken de applicatie, kijk naar de kracht van een 
eventuele terugmeldfunctie naar OSM en RWS!
Status: voorstel heb ik (Eric vd Ster) neergelegd bij de directeur van 
de Nationale Bewegwijzeringsdienst

* Luchtfoto's vrij beschikbaar krijgen
  Contact OSM: Gert-Jan van der Weijden (geejee at dds.nl)
  Contact RWS: Ed Vaessen (ed.vaessen at rws.nl)
Doel: de landsdekkende luchtfoto’s worden jaarlijks door gezamenlijke 
overheden (behalve de gemeenten) aangeschaft. Er is een variant met 10cm 
resolutie die is opgenomen in het bladloze seizoen (voorjaar, tot 23 
april) en een met 25cm resolutie, opgenomen van 15 april t/m 15 juli.
Alleen de laatste variant, gedownsampled naar 50cm, is als open data 
beschikbaar via PDOK.
De wens is om t.z.t. alle luchtfoto’s beschikbaar te krijgen als open 
data. Hierbij dient de vraag binnen OSM in kaart te worden gebracht.
Status: voor 2016 en later zal de 25cm-variant als open data beschikbaar 
komen. Getracht wordt om ook beschikbaarheid hiervan van voorgaande 
jaren bespreekbaar te maken.

* Verkenning samenwerkingsvormen OSM / RWS
  Contact OSM: Peter van Wee (piewie32 at gmail.com)
  Contact RWS: Wim de Haas (wim.de.haas at rws.nl)
Ook hiervan heb ik nog geen beschrijving ontvangen. Nadere informatie volgt.

* Geofork
  Contact OSM: Stefan de Konink (stefan at opengeo.nl)
  Contact RWS: Bram Schiltmans (bram.schiltmans at rws.nl)
Dit betreft het matchen van de wegen binnen OSM en het NWB. Stefan heeft 
het idee om hiervoor een Github-achtig systeem voor op te zetten. Dit 
onderwerp wordt ook gezien als een van de kansen bij "Echte kansen / 
meerwaarde van OSM voor RWS uitwerken".

Interessant om te melden is ook dat Eric van der Ster zich verdiept in 
het vergelijken van OSM en NWB. Hij zoekt hiervoor mensen die met hem 
willen meedenken.

* Publicatie verkeersbesluiten
  Contact OSM: Stefan de Konink (stefan at opengeo.nl)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster at rws.nl)
Doel: De verkeersbesluiten zijn lastig te verwerken. Door meer te 
standaardiseren/anders te ontsluiten kan de data beter en sneller 
hergebruikt worden. Daarnaast geldt mogelijk iets vergelijkbaars voor de 
NBd: een terugmeldvoorziening.
Status: contact gelegd met KOOP, de beheerder van de applicatie.

* Resultaten in Brussel (SotM)
  Contact OSM: Henk Hoff (toffehoff at gmail.com)
  Contact RWS: Eric van der Ster (eric.vander.ster at rws.nl)
Doel: de resultaten van de samenwerking kenbaar maken op de State of the 
Map 2016 in Brussel.
Status: nog met Henk afstemmen.

Dit bericht stuur ik zowel naar de OSM talk-nl als de OSGeo.nl 
mailinglijsten en ik publiceer hem op het OSM-forum. De reden is om een 
zo groot mogelijk publiek te bereiken binnen de OSM- en Nederlandse open 
source communities.

Met vriendelijke groet,

Frank Steggink

More information about the Talk-nl mailing list