[OSM-talk-nl] Naangeving POI

Colin Smale colin.smale at xs4all.nl
Wed Apr 27 09:07:39 UTC 2016


Jo, als je OBS/CBS/KBS bedoelt: Openbare/Christelijke/Katholieke
Basisschool 

On 2016-04-27 11:01, Jo wrote:

> Ik ben Nederlandstalig en ik heb geen idee waar die afkortingen voor staan... 
> 
> Jo 
> 
> Op 27 april 2016 10:35 schreef Colin Smale <colin.smale at xs4all.nl>:
> 
> IMHO de "name" tag moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet gangbaar en herkenbaar zijn, niet onhandelbaar lang. Als je de officiele naamgeving van bijvoorbeeld de KvK of wetteksten ergens nog wilt hebben, is er altijd nog "official_name" (en "long_name" en "short_name" en "loc_name" en ga zo maar door). 
> 
> Wat andere eisen: 
> 
> * het moet er redelijk uitzien op de kaart 
> 
> * het moet wel een naam zijn, en niet alleen maar een omschrijving zoals "voetpad" of "plas" 
> 
> Kijk even naar de usecases voor zo'n naam: 
> 
> * je zoekt naar een POI 
> 
> * je vraagt je af wat er op een bepaalde locatie zit 
> 
> * je vraagt je af wat de exacte locatie is van iets waarvan je die ongeveer weet 
> 
> * het moet waar nodig onderscheidend zijn
> 
> Ik zie niet in wat de toegevoegde waarde zou zijn van het voluit schrijven van simpele bekende afkortingen als "VV" als dat voor de VV in kwestie niet gangbaar is. 
> 
> Vwb Albert Heijn: ik denk niet dat het vermelden van de filiaalnaam echt waarde toevoegt - je weet immers al waar je bent/kijkt. 
> 
> Bij scholen volstaat heel vaak een standaardafkorting voor het schooltype, zoals OBS, CBS, KBS. Het onderscheidende komt daarna. 
> 
> --colin
> 
> On 2016-04-27 09:23, Marc Gemis wrote: 
> Het is inderdaad niet steeds even eenvoudig om uit te maken wat er nu
> deel uitmaakt van de naam en wat niet.
> Nu vind ik het bij een voetbalvereniging nog eenvoudig. Is de naam van
> de club "VV Willibrord" of "FC Twente", dan komt die VV of FC
> (eventueel voluit geschreven) erbij.
> 
> Bij je andere voorbeelden, maar ook bij "kerk" of "kapel" vind ik het
> moeilijker om te weten wat de naam is.
> Je zou eventueel in een handelsregister of zo kunnen kijken.
> 
> Een bijkomend probleem: hoort de dorpsnaam bij de naam of niet ?
> "Albert Heijn Breda" of gewoon "Albert Heijn" ?
> 
> m.
> 
> 2016-04-27 8:23 GMT+02:00 Ronald Stroethoff <stroet43 at zonnet.nl>: Ik heb een vraag over de naamgeving van points of interest (POI)
> vaak zie ik namen zoals:
> basisschool de klaproos
> snackbar de centenbrug
> voetbal vereniging willibrord
> 
> mij lijkt dat een beetje dubbelop, we hebben immers al aangegeven dat het
> een school, snackbar of voetbal vereniging is.
> 
> Ronald
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20160427/112056b0/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list