<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
De gemeentelijke herindelingen sinds 1999 zijn hier gedocumenteerd:<br>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/gemherind.htm">http://www.sdu.nl/staatscourant/scdata/gemherind.htm</a><br>
<br>
en vanaf 1985 in:<br>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.minbzk.nl/contents/pages/5222/beleidsnot_gem_herindeling_11-98.pdf">http://www.minbzk.nl/contents/pages/5222/beleidsnot_gem_herindeling_11-98.pdf</a><br>
<br>
Zolang Nederland dus niet krimpt of rekt, komen we een heel eind! Ik
heb deze excersitie al eerder uitgevoerd omdat de gemeentekaart die
mijn vorige werkgever had aangekocht van 2003 stamde en we actuele
gemeentekaarten uitreikten aan onze klanten.<br>
<br>
<br>
<br>
Rolf Kleef schreef:
<blockquote cite="mid:f3a35g$b9s$1@sea.gmane.org" type="cite">
  <blockquote type="cite">
    <pre wrap="">Dat niet alleen. Er staan nog gemeentes op die in 1978(!) al zijn
opgeheven. Uit antwoorden van degene die de site opgezet heeft komt naar
voren dat namen van gemeentes gebruikt worden als identifier:

<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://groups.google.com/group/geonames/browse_thread/thread/cb07fe0ae7e4f2f9">http://groups.google.com/group/geonames/browse_thread/thread/cb07fe0ae7e4f2f9</a>

Dat is natuurlijk suboptimaal.
    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->
och, in elk geval worden je blog-posts uit 1978 over de beslommeringen in 
de gemeenteraad van Zoelen wel goed ge-geo-tagged via hun webservice ;-)

  </pre>
  <blockquote type="cite">
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">Maar goed, ik kom momenteel niet veel verder dan suggesties roepen... 
Genoeg voor nu.
      </pre>
    </blockquote>
    <pre wrap="">Oh, ik kan ook nog nog wel even doorgaan :-)
    </pre>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->
:-)


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-nl@openstreetmap.org">Talk-nl@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl">http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl</a>

  </pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>