<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16441" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2>Zoals jullie waarschijnlijk hebt gemerkt is de upload afgerond. 
Assen en omgeving zit er zo'n beetje in. Er zijn ruim 29000 object aan de 
database toegevoegd. Aansluitingen met de reeds bestaande wegen zijn door 
Toffehof al gerealiseerd.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Op 
veel plekken worden de straatnamen niet goed gerenderd. Dat komt dat mijn data 
van kruispunt naar kruispunt van georganiseerd in verband met routeberekeningen 
en huisnummering. Floris heeft onlangs al een punt gemaakt om de segmenten van 
de huisnummering te voorzien, ik denk daar eigenlijk hetzelfde over. 
</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2>Straten die nu nog niet voorzien zijn van huisnummering zal ik de komende 
tijd aanpassen (n way met meerdere segmenten). Straten met huisnummers laat ik 
voorlopig nog ongewijzigd. Ik denk dat ik daarvoor een conversieprogje ga maken. 
</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Ik ben 
eigenlijk wel benieuwd naar de nieuwe statistieken. Kan / wil iemand dat 
scriptje nog eens draaien en de gegevens publiceren?</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2>mvg</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=687115709-28052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
size=2>Richard</FONT></SPAN></DIV>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader dir=ltr align=left><FONT face=Tahoma 
  size=2>-----Oorspronkelijk bericht-----<BR><B>Van:</B> 
  talk-nl-bounces@openstreetmap.org 
  [mailto:talk-nl-bounces@openstreetmap.org]<B>Namens </B>Richard van der 
  Weerd<BR><B>Verzonden:</B> zaterdag 26 mei 2007 22:08<BR><B>Aan:</B> 
  OpenStreetMap NL discussion list<BR><B>Onderwerp:</B> Re: [OSM-talk-nl] Bulk 
  upload naar OSM<BR><BR></FONT></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2>Paul,</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2>Momentje nog. Ze zijn tijdelijk even verwijderd om de aansluitingen met 
  de rest van de te uploaden data te garanderen.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Als 
  je via JOSM nu dit gebied of Assen probeert te downloaden, zul je zien dat er 
  duizenden nodes verschijnen.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Ik 
  ben nu, as we speak, aan het uploaden.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Als 
  de OSM server een beetje mee werkt en niet te veel 500 errors geeft, staat 
  vanavond alles er weer op.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2>Alles betekent Assen, de dorpen die jij noemde, maar ook Beilen, 
  Hooghalen, Bovensmilde en nog een aantal. Zo'n 1100 km wegen 
  erbij.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Als 
  alles geppt is, zullen Toffehoff en ik de randen van dit gebied nog 
  langs lopen om de overige verbindingen met de bestaande wegen te 
  maken.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Dus 
  nog een 'klein' momentje.</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2></FONT></SPAN> </DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2>mvg</FONT></SPAN></DIV>
  <DIV><SPAN class=375380120-26052007><FONT face=Arial color=#0000ff 
  size=2>Richard</FONT></SPAN></DIV>
  <BLOCKQUOTE>
    <DIV class=OutlookMessageHeader dir=ltr align=left><FONT face=Tahoma 
    size=2>-----Oorspronkelijk bericht-----<BR><B>Van:</B> 
    talk-nl-bounces@openstreetmap.org 
    [mailto:talk-nl-bounces@openstreetmap.org]<B>Namens </B>paul van den 
    berg<BR><B>Verzonden:</B> zaterdag 26 mei 2007 21:55<BR><B>Aan:</B> 
    OpenStreetMap NL discussion list<BR><B>Onderwerp:</B> Re: [OSM-talk-nl] Bulk 
    upload naar OSM<BR><BR></FONT></DIV><BR><BR>
    <DIV><SPAN class=gmail_quote>On 5/21/07, <B class=gmail_sendername>Richard 
    van der Weerd</B> <<A 
    href="mailto:richard@mobile-science.nl">richard@mobile-science.nl</A>> 
    wrote:</SPAN> 
    <BLOCKQUOTE class=gmail_quote 
    style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; BORDER-LEFT: rgb(204,204,204) 1px solid"><BR>Graag 
      zou ik jullie commentaar over kwaliteit etc willen geven. Zoals 
      die<BR>dorpjes zijn gemapt, zo zal ook Assen er ongeveer uit te komen 
      zien<BR>(uitdaging zit nog in het aansluiten op de bestaande 
    wegen.<BR><BR></BLOCKQUOTE></DIV>Ik heb geprobeerd om je dorpen (Gasteren - 
    Anloo - Annen - Eext - Anderen)<BR>te downloaden in josm. De gebruikte 
    url:<BR><A 
    href="http://www.openstreetmap.org/index.html?lat=53.04952859948135&lon=6.698812414924239&zoom=11">http://www.openstreetmap.org/index.html?lat=53.04952859948135&lon=6.698812414924239&zoom=11</A><BR><BR>Ik 
    krijg dan echter alleen maar een stuk N34.<BR>De mapnikrenderer laat de 
    dorpen wel zien, maar tiles@home niet. <BR><BR>Wat is hier aan de 
    hand?<BR><BR>Groet, Paulb<BR><BR></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>