<html>
<head>
</head>
<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>


<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
<div dir="ltr">Beste mappers,<br> <br>Als de structuur er of zelfs maar sporen zijn blijft het uit historisch oogpunt handig om de laatste resten van het culturele erfgoed te carteren. De aangehaalde inundatiesluis is of was vaak in de realiteit geen sluis voor schepen, schutten is/was er dus niet bij bv (Schalkwijksesluis). De fameuze waaiersluis (altijd tegen waterdruk te openen) is tenslotte ook voor inundaties gemaakt.<br>Maar misschien komen we uiteindelijk tot een aanvaardbaar maar vooral werkbaar format voor de liniestukken. Er zijn tenslotte veel tags voor stenen forten, maar minder over de specifieke laaglandse stellingen of batterijen en de onderlinge verbanden van de linies. Die vaak uit niet meer dan wallen (embankments) en schuilplaatsen (covered) bestaan. Mooi voorbeeld is de oudere Stelling van Amsterdam</div><div dir="ltr">Dus bijvoorbeeld wat te doen met inundatievelden, daar is zelfs nog minder van te zien. De begrensing is soms zelfs een lichte verhoging in het veld en niet altijd een kade of dijk. Met een werk of stelling bv Werk aan de Schalkwijkse Wetering in het midden van de watervlakte.<br> <br>Hendrik<br><br></div>
                                          </div></body>
</html>