[OpenStreetMap Serbia] Nove podloge

Janko Mihelić janjko at gmail.com
Mon Feb 20 10:28:07 GMT 2012


Pozdrav,

javljam da imamo praktičnu kartu sa kojom možete vidjeti što imamo pod
kojim podlogama:

http://osm-hr.org

Vidi se da ste dobili dobar komad Beograda :)

Janko
-------------- ?????????????? ?????? --------------
HTML ???????????? ???? ??????????????????..
????????????: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-rs/attachments/20120220/fe069710/attachment.html>


More information about the Talk-rs mailing list