[OpenStreetMap Serbia] Oznake

Dragutin Cvetkovic drazha at maildrome.com
Fri Feb 24 21:49:41 GMT 2012


zahtev podnet.

2012/2/24 Miloš Milovanović <misabrzi at gmail.com>:
> Pogledaj u General chat ili feedback podsekciji, koliko sam video od drugih
> napraviš temu i administrator mora da je napravi za tebe.
>
>
> 2012/2/24 Dragutin Cvetkovic <drazha at maildrome.com>
>>
>> Slazem se... kako se otvara podforum za users:Serbia ?
>>
>>
>> 2012/2/24 Miloš Milovanović <misabrzi at gmail.com>:
>> > Da mi otvorimo temu na  http://forum.openstreetmap.org pa da detalljno
>> > raspravimo o tome da ne preopterečujemo ovu listu (Hrvati i Makedonci i
>> > drugi iz okruženja več imaju svoje pod forume)
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Talk-rs mailing list
>> > Talk-rs at openstreetmap.org
>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-rs
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-rs mailing list
>> Talk-rs at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-rs
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-rs mailing list
> Talk-rs at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-rs
>More information about the Talk-rs mailing list