[Talk-TW] 台灣連鎖商店的 JOSM presets 1.0

Yu-Cheng Lin mumk3k6za at gmail.com
Sun Dec 30 02:47:01 GMT 2012


安裝過程中出現這樣的訊息,不知道是我的設定有誤所致嗎?

http://i.imgur.com/Q3IJf.png

http://i.imgur.com/LCnG4.png


李昕迪 Lee, Sin-di <mcdlee���gmail.com> 於 2012年12月30日上午10:15 寫道:

> 各位:
>
>  剛剛完成了台灣連鎖商店的 JOSM presets 1.0版,放在 GitHub [1],附檔為 screenshot。
>  安裝的方式請參考 [2]。
>
>  目前涵蓋四大超商、五大加油站和銀行們。敬請指教。
>
>  同場加映,台灣郵局、郵筒及兩家民營郵局 [3]。
>
>
> [1]
> https://raw.github.com/mcdlee/taiwan_chain_store/master/taiwan_chain_store.xml
> [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Preferences/Map#TaggingPresets
> [3] https://github.com/mcdlee/taiwan_post
>
> --
> 李昕迪 Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW���openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>
>
-------------- ������������ --------------
��������������� HTML ���������...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20121230/a9257978/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list