[OSM-talk] Lithuanian revert

OSM Foundation Admin admin at osmfoundation.org
Thu Mar 19 03:07:59 GMT 2009


--ENGLISH Further down--

Duomenų darbo grupė (anksčiau vadinta Vandalizmo darbo grupe) tyrė
galimą duomenų autorinių teisių pažeidimą Lietuvoje.  Šio tyrimo
pasekoje buvo nuspręsta užblokuoti kai kurias paskyras, ir ištrinti jų
įvestus duomenis.  Pradinis įtarimas buvo iškeltas el. pašto
konferencijoje
(http://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/2008-August/001077.html
),
dėl ko buvo susisiekta su suinteresuotomis šalimis.  Konkrečiai,
naudotojas Pranas negalėjo pateikti patenkinamo atsako dėl jo įvestų
duomenų šaltinio, taigi šio naudotojo paskyra buvo sustabdyta
tolesniam tyrimui.  Manome, kad iškart po to šis naudotojas ar kiti
netoliese dirbantys naudotojai sukūrė daugelį paskyrų per keletą
valandų, kas sukėlė daugiau įtarimų.

Šią situaciją išsprendėme sustabdydami visas šias paskyras ir
pašalindami visus jų įvestus duomenis.  Tai dalį duomenų sugrąžins į
senesnę būseną, ir dalis vėlesnių pakeitimų bus prarasta.  Tai yra
skaudu, bet neišvengiama.

Paskyrų, kurias palietė šis sprendimas, sąrašas yra pateiktas wiki.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vandalism/Purge_19032009

Į kiekvienos užblokuotos paskyros nurodytą el. pašto adresą išsiuntėme
žinutę, kurioje pranešėme apie šį sprendimą, bei nurodėme, kaip
susisiekti su darbo grupe dėl šio sprendimo peržiūrėjimo.  Be to,
išsiuntėme pranešimus visiems vartotojams, kurie prisidėjo prie
Lietuvos duomenų kūrimo, pranešdami jiems, kad kai kurie jų pakeitimai
galėjo būti prarasti, jei jie buvo padaryti virš pašalintų duomenų.

Kadangi šie abejotini duomenys vis dar egzistuoja ankstesniuose planet
dumpuose, šie dumpai taip pat pašalinti.  Mes tikimės, kad
šie dumpai bus vėl prieinami, kai abejotini duomenys bus iš jų
pašalinti.  Tikimės bendruomenės pagalbos darant šį darbą.

Jei turite klausimų apie šį reikalą, arba bet kokių klausimų dėl
duomenų OpenStreetMap duomenų bazėje, kreipkitės į Duomenų darbo grupę
šiuo adresu: data at osmfoundation.org

Duomenų darbo grupė
OpenStreetMap Foundation

-------------------------------------------------

The Data Working Group (formerly called the Vandalism Working Group) has
been investigating a possible data copyright infringement in Lithuania. As a
result of this investigation it has been decided by the group to block a
number of accounts and to delete data relating to these accounts. The
original allegation was raised on the talk mailing list
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/2008-August/001077.htmlwhich
resulted in some initial communication with the parties concerned.
Specifically the user Pranas was not able to provide an acceptable response
with respect to the origin of the data entered into OpenStreetMap and this
persons account was temporarily suspended for further investigation. At the
same time we believe that this user and or other users in the area
registered multiple new OpenStreetMap usernames over a short period of a few
hours, this further raised concerns.

The process, which is now complete, has been to shut all of these accounts
and remove all the data belonging to them, this will result in the rollback
of some data and the loss of some data due to later edits, this is
unavoidable but regrettable.

The usernames impacted by this decision can be found on the wiki.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vandalism/Purge_19032009

The registered email address for each account that has been closed has been
sent an email informing of the decision with details of how to contact the
working group in case of appeal. Furthermore we have emailed all the other
contributors of data in Lithuania to let them know why data has suddenly
been removed and to notify them that they may have lost some of their own
data if edits lay on top of the data removed.

Because potentially questionable data still exists in previous planet dumps
these dumps are being withdrawn. It is hoped that these dumps can be made
available again once the questionable data has been removed, community
technical support is requested for undertaking this work.

If you have any questions about this matter or any other matter relating to
the data in the database please email the data working group at
data at osmfoundation.org. You can find general guidance on how to treat data
abuse, disputes and vandalism, on the wiki at
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vandalism.

Data Working Group
OpenStreetMap Foundation
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20090319/68b15121/attachment.html>


More information about the talk mailing list