[Imports] Geo data from De Lijn

Sander Deryckere sanderd17 at gmail.com
Mon Aug 30 18:25:12 UTC 2010


Hi,

De Lijn, the Flemish public bus transport organization wants to donate their
data to OSM. But before they decide to do so, they want some guarantees.
They ask how fast the map will be actualized. Is it good they do one big
upload and keep the actualization of the map to volunteers? In that case,
are there statistics I can show to convince them the map will be actual?

As a second thing, they ask who would be responsible for incorrect data. I
believe that the OSM licenses (both CC-BY-SA and ODBL) have some text that
says they give no warranty for correctness, am I correct on this? Or who
gives warranty for correctness?

I believe there is no point in tagging when what line passes, it's changing
to fast and it will produce horrible nodes or relationships. Am I right
about this?

Below, you have the original mails in dutch between Tom Geerts and me.

Greets,
Sander

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Tom Geerts <Tom.Geerts at delijn.be>
Datum: 30 augustus 2010 10:16
Onderwerp: FW: Vrijgeven geografische data
Aan: "sanderd17 at gmail.com" <sanderd17 at gmail.com>
Cc: Filip Brutsaert <Filip.Brutsaert at delijn.be>, Pieter Van Ostaeyen <
Pieter.VanOstaeyen at delijn.be>, Patrick Boivin <Patrick.Boivin at delijn.be>,
Jurgen De Maeyer <Jurgen.DeMaeyer at delijn.be>


 Beste

Hartelijk dank voor uw interesse om onze kennis en technologie te willen
aanwenden ihkv OpenStreetMapPoject.

Het strategisch project RISE (ReisInformatieSystemen Extra) van De Lijn
speelt in op de veranderende reizigersbehoeften inzake informatie. RISE wil
de innovatiekracht van derden aanmoedigen op het vlak van data uitwisseling
en vernieuwende toepassingen. Om aanvragen voor data te kunnen honoreren,
dient De Lijn te handelen naar de bepalingen van het Vlaams Decreet
betreffende het Hergebruik van Overheidsinformatie. API’s/webservices zijn
voorlopig niet beschikbaar, enkel statische datasets.
Terbeschikkingstelling van datasets wordt geregeld adhv een bilaterale
licentie overeenkomst met de aanvrager. Dit is een juridische verplichting
die De Lijn dient te respecteren. U haalt voorbeelden van andere
licentievormen aan, maar de discussie dient eerst over enkele inhoudelijke
garanties te worden gevoerd.

We hebben namelijk enkele bedenkingen bij de terbeschikkingstelling van onze
data waarover graag uw mening hadden gekend.

1)   Welke garanties op actualisatie van de data zijn er?. De statische
dienstregelingen van De Lijn zijn onderhevig aan voordurende wijzigingen ifv
een veranderend aanbod, periode van het jaar, periode van de week. Idem
voor onze 40.000 haltes die worden verplaatst, (tijdelijk) afgeschaft,
vernieuwd. Welke garantie heeft de gebruiker dat hij actuele data
raadpleegt? Hoe garanderen dat de maker van OpenStreetMap kaarten de data
refresht? De geo-info voorbeelden die u opsomt hebben een veel statischer
karakter. Een éénmalige inspanning zal snel achterhaald worden door de
feiten.

2)   Hoe omgaan met aansprakelijkheden? Wie zal aansprakelijk gesteld
worden als op basis van niet-actuele data gebruikers foutieve
verplaatsingsbeslissingen nemen? Zij zullen eerst contact opnemen met de
diensten van De Lijn die echter op geen enkele wijze aansprakelijk kan
worden gesteld. Hoe zal de maker van de kaart De Lijn hiervoor vrijwaren?

De vrije-informatie informatie wereld biedt aantrekkelijke perspectieven.
Vrijheid is tot nader order niet vrijblijvend en impliceert
verantwoordelijkheid. Graag willen we hierin meer inzicht verwerven
alvorens onze reizigers via het OpenStreetMapProject reisinformatie aan te
bieden. De Lijn werkt intussen al wel aan reisinfo toepassingen mbv derden
die op smartphones bruikbaar zullen zijn.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groetenTom Geerts

projectmanager RISE (Reisinformatie Systemen Extra)

De Lijn - Centrale Diensten

directie Marketing & Communicatie - afdeling Klant & Verkoop

Motstraat 20 - 2800 Mechelen

tel. 015 408 940

tom.geerts at delijn.be - www.delijn.be*P* Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen uitprint*Van:* Sander Deryckere [mailto:sanderd17 at gmail.com]
*Verzonden:* woensdag 28 juli 2010 16:38
*Aan:* cdm-dg-maploket
*Onderwerp:* Vrijgeven geografische dataGeachte,

Bij mijn weten probeert De Lijn een zo goed mogelijke dienstverlening te
geven aan zijn klanten. Daarbij stelt het tools ter beschikking zoals de
routeplanner e.d.

Helaas komen de uitwerkingen van bedrijven vaak eens achter op de
creativiteit van de gebruikers. Zo is het licentie-technisch niet mogelijk
om de data van De Lijn op een smartphone te zetten en zo constant over die
data te beschikken. Er zijn al projecten die geo-informatie verzamelen en
die vrij ter beschikking stellen. Het meest bekende project is het
OpenStreetMap project (http://www.openstreetmap.org). In dat project wordt
alle mogelijke geo-data verzameld.

Voobeelden zijn:

  - Ligging van straten en straatnamen
  - fietsroutes en fietsknooppunten
  - parken, bossen en andere soorten gebieden
  - horeca zaken inclusief openingsuren
  - vormen van gebouwen, hun ligging en hun adres

Natuurlijk wordt er ook info verzameld over het openbaar vervoer. Een kaart
van Kortrijk die uit die data gegenereerd is kan je vinden op
http://www.openbusmap.org/?zoom=14&lat=50.81982&lon=3.26976&layers=BT. Zoals
je kan zien staat de data in België tamelijk achter op de data in onze
buurlanden (neem bijvoorbeeld de veel kleinere Duitse gemeente Menden:
http://www.openbusmap.org/?zoom=13&lat=51.43026&lon=7.78617&layers=BT). Dit
komt voornamelijk omdat in onze buurlanden de overheidsbedrijven helpen met
het beschikbaar stellen van hun data.

Daarom vraag ik ten behoeve van het OpenStreetMap project om de data van De
Lijn ter beschikking te stellen aan de gemeenschap.

Dit zou kunnen gebeuren door die data onder publiek domein of de equivalente
CC-0 <http://creativecommons.org/publicdomain/> licentie te plaatsen of door
de data onder CC-BY <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> (of
CC-BY-SA) <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> te plaatsen. Met
de CC-BY(-SA) licentie is de gebruiker van de data verplicht om zijn bron te
vermelden, dit levert extra publiciteit op voor De Lijn. Natuurlijk is het
ook mogelijk om zelf een licentie te maken waaronder de data van De Lijn zal
vallen. Ik geef enkel voorbeelden van veelgebruikte licenties in de
vrije-informatie wereld.

m.v.g.
Sander Deryckere

____________________________________________________
www.delijn.be
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/attachments/20100830/0951e427/attachment-0001.html>


More information about the Imports mailing list