[Tagging] [OSM-talk] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Mon Jan 6 01:39:03 UTC 2020


W dniu 20-01-06 o 02:25, stevea pisze:
> It's easy to goof things up and we shouldn't.
EO
Pardonu, mi ne estas provokisto, mi ne kondutas malserioze.

Mi skribas en mia lingvo (pola) en internacia lingvo (Esperanto) kaj iam
en via lingvo (angla), kial vi ne estimas min kaj ne parolas en mia lingvo?

Bonvolu koncentriĝu pri solvi la problemon pri nomoj.PL
Przepraszam, nie jestem jakimś prowokatorem, nie wygłupiam się.
Piszę w moim języku (polskim) w języku międzynarodowym (Esperanto) i
czasami w Twoim (angielskim), dlaczego Ty nie piszesz w moim języku?

Proszę skoncentrować się na rozwiązaniu problemu nazw.EN
I'm sorry, I'm not some kind of provocateur, I'm not fooling around.
I write in my (Polish) language in the international language
(Esperanto) and sometimes in your (English), why don't you write in my
language?

Please focus on resolving the name problem.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/dc4cd11a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/dc4cd11a/attachment.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/dc4cd11a/attachment.sig>


More information about the Tagging mailing list