[Tagging] [OSM-talk] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Mon Jan 6 01:11:37 UTC 2020


EO
Ĉu tiu ĉi dissendolisto estas nur por anglalingvanoj aŭ por ĉiuj homoj?
Angla lingvo estis populara nur pro ekonomia potenco de Usono dum la
20-jarcento. Nuntempe estas la jaro 2020, ĉiu povas uzi elektronikan
tradukilon:

PL
Czy ta lista dyskusyjna jest tylko dla anglików, czy też dla wszystkich?
Angielski był popularny tylko z powodu potęgi ekonomicznej USA w XX
wieku. Obecnie mamy rok 2020, każdy może skorzystać z elektronicznego
tłumacza:

EN
Whether this mailing list is only for English speakers or for all
people? English language was popular only because of the economic power
of the United states during the 20th-century. Currently is the year
2020, everyone can use an electronic compiler:

https://translate.google.pl/
https://www.bing.com/translator/
https://translate.yandex.com/
https://www.deepl.com/translator

W dniu 20-01-06 o 01:33, stevea pisze:
> My grandfather was born in Poland and I grew up hearing and speaking Polish, and I was a founding member of the University of California, Santa Cruz' Esperanto Club (a long time ago).
>
> But, as others have said, (and English is my native language), this IS an English-language "channel."
>
> May we please see posts in English (any dialect) here, please?  That is, if you wish them (widely) read, here.
>
> SteveA
> California

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/6926f616/attachment.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/6926f616/attachment.sig>


More information about the Tagging mailing list