[OSM-talk-be] Nummers van voet- en buurtwegen

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Mon Mar 1 11:25:23 GMT 2010


Kenny Knecht wrote:
> Ik denk dat je je inderdaad in de eerste plaats de vraag moet stellen wat
> de relevantie van de hele ABW nog is. Als je zegt voor alle denkbare wegen
> (en zo is hij idd oorspronkelijk aangelegd) dan denk ik dat de relevantie
> nihil is. Elke weg krijgt nu in Vlaanderen een nummer in de CRAB database
> (kijk maar op de website van het AGIV): dat is de huidige officiële manier
> om een bepaalde straat aan te duiden. Maar of onze kaart daarmee voor alle
> praktische doeleinden bruikbaarder wordt? Ook daar twijfel ik sterk aan.
> Door te veel historische referenties op te nemen denk dat we OSM gewoon
> vervuilen: zijn we nu geïnteresseerd in welke weg er al was in 1929 en
> welke niet? Moeten we niet gewoon proberen om een goeie kaart te maken van
> de huidige toestand? Me dunkt dat we daar nog werk genoeg hebben.
> Waar de relevantie wel nog bestaat zijn de zgn trage wegen: de ABW is daar
> vooral een juridisch drukkingsmiddel om boeren te verhinderen van
> kerkwegels gewoon mee om te ploegen en om particulieren te verhinderen om
> van die wegen af te sluiten (cfr. de heroïsche strijd van een of andere
> vzw tegen tapijtenboer De Clerck in Waasmunster). Opnieuw kan je je
> serieus afvragen wat te relevantie is voor OSM. Misschien moeten we straks
> ook de Romeinse heirwegen of favoriete trekroutes van kuddes mamoeten
> opnemen?
> enfin ik denk dus dat we onze tijd beter kunnen besteden: één blik op kaart
> lijkt dat te bevestigen.

De relevantie zit hem erin dat je aan de hand van de atlas kan zien of dat pad 
langs een veld openbaar is of niet, en of het dus zinvol is om te mappen.

Je zou de oefening eens moeten doen in de streek waar je woont (best wel een 
landelijke gemeente) om de atlas eens te raadplegen. Je komt gegarandeerd 
paden tegen waar je het bestaan niet van afwist of niet wist dat je mocht 
betreden, en die nog steeds niet zijn afgesloten in de loop der jaren.


Ten tweede, de relevantie wat betreft de nummering zit hem er nog altijd 
gemeenteraadsbesluiten gemaakt worden met vermelding van enkele 
buurtwegennummers. Dan wil je als burger misschien wel weten waar die zijn. En 
daarnaast vind je nu nog op sommige plekken de nummering langs de paden.


btw, wat die Heirbanen betreft: 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/roman_road :-)

Ben
More information about the Talk-be mailing list