[OSM-talk-be] openpoimap voor verkeersborden in Belgie

Marc Gemis marc.gemis at gmail.com
Thu Jul 30 10:23:00 UTC 2015


2015-07-30 11:57 GMT+02:00 Pieter Colpaert <pieter.colpaert at okfn.org>:

> Hey all,
>
> Bij de Vlaamse overheid ben ik bezig met een project rond het openen van
> data rond mobiliteit en het schrijven van een visietekst, vanuit mijn job
> als onderzoeker bij UGent.
>
> In deze context een vraagje:
>
> Wanneer zouden jullie bereid zijn om aan de slag te gaan met een databank
> van verkeersborden? En welke velden moet die minimaal bevatten? Zouden
> jullie die integreren zelf al zijn de data daarin van slechte kwaliteit en
> moet je zelf nog transformaties doen bovenop de data?
>
> Alvast bedankt voor jullie antwoorden :)
>

minimum eis voor de data: de datum dat het bord laatst is gecontroleerd
zodat de mapper tenminste kan vergelijken  of de osm data recenter is of
niet.
dit is ingegeven door het artikel dat een half jaar geleden is verschenen
rond de problemen met die databank.

de import zou dan alle borden in bv. josm kunnen tonen als de codes
overeensteemen met die van de vermelde plugin. de mapper moet het resultaat
dan toch nog op de weg toepassen. ik denk niet dat we dat zouden moeten
automatiseren
een alternatief zou zijn om ze via de telenav of mapillary josm plugin
zichtbaar te maken

m.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/attachments/20150730/27289018/attachment-0001.html>


More information about the Talk-be mailing list