[Talk-cat] Dades obertes Barcelona

Jaume Figueras i Jové jaume.figueras at upc.edu
Thu Nov 3 10:41:47 UTC 2016


Hola,

doncs què volem fer? Crear tasques i repositori al git per la importació 
i anar fent importacions? Per barris? tot sencer?

Salut!

On 02/11/16 16:30, Jose Luis Infante wrote:
> Hola,
>
> doncs aquí teniu un llistat dels conjunts de dades obertes que ofereix
> l'ajuntament de Barcelona que poden ser interessants per OSM. Hi ha uns
> quants WMS i WTMS. Mireu la llicència, però la majoria hauria de ser
> CC-BY, compatible amb OSM. En breu enviaré un correu a l'ajuntament per
> demanar autorització per utilitzar aquest conjunt de dades per fer
> importacions o en el cas dels WMS/WTMS per usar-ho als editors.
>
> Salutacions!
>
> Jose Luis
>
> Arbrat viari de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/arbratviari/
> Benzineres a la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/benzineres/
> Contenidors de reciclatge de piles a la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/contenidorsreciclatgepiles/
> Contenidors de reciclatge d'olis a la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/contenidorsreciclatgeolis/
> Definició d'itineraris i especificació dels trams que el composen
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transitrelaciotramsperitinerari/
> Dutxes públiques de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/dutxesplatges/
> Equipaments relacionats amb transports de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/equipamentsrelacionatsambtransports/
> Escales mecàniques de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/escalesmecaniques/
> Estacions d'autobús
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/estacionsbus/
> Estacions de Bicing (Mecàniques i elèctriques)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/bicing/
> Horts urbans de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/hortsurbans/
> Lavabos públics de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/lavabospublics/
> Llista d'equipaments d'animals i les plantes de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/equipamentanimalsiplantes/
> Llista d'equipaments de centres d'informació de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/equipamentcentresdinformacio/
> Llista d'equipaments de cultura i lleure de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/equipamentculturailleure/
> Llista d'equipaments de medi ambient i serveis relacionats de la ciutat
> de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/equipamentmediambientiserveisrelacionats/
> Llista d'equipaments de restaurants de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/equipamentrestaurants/
> Llista d'equipaments de transports i serveis relacionats de la ciutat de
> Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/equipamenttransportsiserveisrelacionats/
> Llista d'equipaments d'esports de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/ESPORT/equipamentesports/
> Llocs de culte i entitats religioses de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/llocsculte/
> Parades de taxis de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/paradesdetaxi/
> Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/puntsancoratgebicicletes/
> Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/puntsrecarregavehicleselectrics/
> Punts d'interès turístic de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/puntsinformacioturistica/
> Relació de trams de la via pública
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transitrelaciotrams/
> Transports http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transports/
> Transports Metropolitans i Companyies d'autocars de la ciutat de
> Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transportsmetropolitantscompanyiesautocarsdebarcelona/
> Zones de càrrega i descàrrega a la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/zonescarregadescarrega/
> Adreces postals elementals
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/tauladirele/
> Carrerer de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/taulacarrers/
> Catàleg de CartoBcn en format csv.
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TERRITORI/planols15000deguiaurbanaperdistrictesiambbarrisenformatpdf/
> Fonts públiques de beure de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/fonts/
> Llista d'adreces dels edificis de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/taulasegimon/
> Llista d'equipaments de cementiris i serveis relacionats de la ciutat de
> Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/equipamentcementirisiserveisrelacionats/
> Mapa base de vialitat (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabasedevialitat/
> Mapa base guia de la ciutat (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabaseguia/
> Mapa base guia de la ciutat en format Web Map Tile Service (WMTS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabaseguiawmts/
> Mapa base topogràfic (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabasetopografic/
> Mapa base topogràfic en format Web Map Tile Service (WMTS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatopograficwmts/
> Mapa d'adreces postals (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaadrecespostalswms/
> Mapa d'àmbits de planejament urbanístic (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapadambits/
> Mapa de retolació de carrers (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaderetolaciodecarrers/
> Mapa de serveis públics (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaserveisp%C3%BAblicswms/
> Mapa de toponímia (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatoponimiawms/
> Mapa de toponímia millorada amb ubicació dinàmica dels textos (geoservei
> WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatoponimiamilloradawms/
> Mapa de transports i serveis relacionats (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatransportsirelacionatswms/
> Mapa de vegetació (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapavegetaciowms/
> Mapa del graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona (geoservei
> WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapagrafviaricarrerswms/
> Mapa del plànol de la Ciutat de Barcelona (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaplanolciutatbcnwms/
> Mapa del plànol de la Ciutat de Barcelona en format Web Map Tile Service
> (WMTS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaplanolciutatbcnwmts/
> Mapa dels àmbits urbanístics (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaambitsurbanisticswms/
> Mapa d'energia i telecomunicacions (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaenergiatelecowms/
> Mapa d'obres hidrogràfiques (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapahidrografiaobreswms/
> Mapa d'orografia i relleu (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaorografiarelleuwms/
> Mapa d'usos del sòl (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapausossolwms/
> Mapa parcel·lari (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaparcelari/
> Mapa urbanístic (geoservei WMS)
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaurbanistic/
> Llista d'equipaments de mercats i centres comercials de la ciutat de
> Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/equipamentmercatsicentrescomercials/
> Mercats i fires al carrer de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/mercatsfirescarrer/
> Mercats municipals de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/mercatsmunicipals/
> Punts wifi
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CIENCIA_I_TECNOLOGIA/puntswifi/
> Adreces per secció censal
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/tauladireleseccens/
> Divisions administratives de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/tauladivadmnou/
> Llista d'equipaments d'administració pública de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/equipamentadministracio/
> Llista d'equipaments de companyies de serveis de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/equipamentcompanyiesdeserveis/
> Llista d'equipaments d'associacions de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentassociacions/
> Llista d'equipaments de mitjans de comunicació i serveis relacionats de
> la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentmitjansdecomunicacioiserveisrelacionats/
> Llista d'equipaments de sanitat de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentsanitat/
> Llista d'equipaments de serveis religiosos de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentserveisreligiosos/
> Llista d'equipaments de serveis socials de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentserveissocials/
> Llista d'equipaments d'educació de la ciutat de Barcelona
> http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/EDUCACIO/equipamenteducacio/
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat a openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>

-- 
    Jaume Figueras i Jové
o o o Responsable de projectes SIG
o o o inLab FIB
o o o
U P C Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

    E-mail : jaume.figueras a upc.edu
    Web  : http://inlab.fib.upc.edu/
    Telf  : +34937398621 (intern UPC: 98621)
    Mòbil : +34650756456 (intern UPC: 44785)
    Fax  : +34937398628 (intern UPC: 98628)

    Adreça : inLab FIB
         Edifici B5-S102
         C/ Jordi Girona, 31
         08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317More information about the Talk-cat mailing list