[Talk-cz] Možnost využití dat Povodí Labe

Martin Kokeš shr3k na typo3-hosting.com
Úterý Říjen 21 09:48:42 UTC 2008


Nedalo mi to a zeptal jsem se Povodí Labe na možnost využití jejich dat 
(osy vodních toků) ve formátu SHP, která poskytují na svých stránkách ke 
stažení a dostalo se mi kladné odpovědi od p. Staňka, správce jejich GIS 
i s doporučením. Ujmul by se prosím někdo importu?

Martin Kokeš
(shr3k)
---
Dobrý den,

filosofie našeho podniku je založena na principu, že data by měl 
poskytovat ten, který dané mapové objekty spravuje
a to pokud možno zdarma.

To je i odpovědí na Váš dotaz.
Na našich stránkách poskytujeme osy vodních toků, cizí i ty, které 
spravujeme (cca 300 os vodohospodářsky významných toků z cca 20.000 
všech os toků a meliorací na území našech Podniku = cca 1/5 ČR). Ty co 
spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatní budou postupně aktualizovat 
jejich správci (Lesy ČR, Státní meliorační správa, Vojenské újezdy, ...)
Centrálně tak existuje 5 databází na 5 podnicích Povodí, které dohromady 
pokrývají toky celé ČR.

Co se týká IDéček, bylo na úrovni MZe odsouhlaseno, že bude používán 
jednoznačný číselný bezvýznamový identifikátor vodního IDVT, který již 
dnes naše databáze obsahují.
V případném využití doporučujeme tento IDVT udržovat a přes něj provádět 
jakékoli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT přebírá postupně i ČÚZK do 
ZaBaGeD.

Offline data poskytujeme (cca 1x ročně) na našich stránkách: 
http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP formátu
a do budoucna uvažujeme o zřízení WMS či WFS online přístupů do naší 
centrální databáze.

Zároveň naše data a data, která jsme oprávněni využít i pro internetové 
presentace jsou veřejně dostupná
přes GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vyžadován ActiveX 
prvek MapGuide od firmy AutoDESK.

Závěrem si dovolím konstaovat, že každý podnik Povodí řeší presentaci a 
poskytování svých dat individuálně.
Přesto jsou vybraná data (převážně legislativně určená), která se 
zveřejňují jednotně a ty jsou pak přístupná přes porál Ministerstva 
zemědělství (MZe) a Životního prostředí (MŽP)
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/

S pozdravemPavel Staněk, správce GIS
______________________________________
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
tel. : +420 495 088 633
e-mail : pstanek na pla.cz
http://www.pla.cz/
---
Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, zda by bylo možné použít některá mapová díla
státního podniku Povodí Labe pro účely projektu OpenStreetMap. Zejména
pak osy vodních toků, vodní nádrže, ale i případně i další vhodné
objekty ve správě Povodí Labe (jezy atd.). Nekomerční projekt
OpenStreetMap má za cíl vytvoření svobodných a licencemi nezatížených
map, volně použitelných v otevřeném formátu pro všechny uživatele. V
současné době to vypadá tak, že přispěvatelé buď mapují území na základě
záznamů svých GPS zařízení, nebo odvozují mapy ze zdrojů, které toto
umožňují (převážně ortofotomapy ÚHUL, případně katastru nemovitostí ČÚZK).

Více informací k uvedenému projektu naleznete zde:

http://www.openstreetmap.org/ případně http://www.informationfreeway.org/
a
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia

Myslím, že česká komunita, mapující naši republiku v projektu
OpenStreetMap, by uvítala jakákoliv, případně i mírně generalizovaná
(znepřesněná) data, případně jakoukoliv formu licence k jejich použití
nebo vytvoření odvozeného mapového díla. Věříme, že tato a ostatní data
z projektu by byla v budoucnu dobře použitelná i pro Vaše zaměstnance
(podklady pro plány, prezentace, plánování či navigaci atp.), neboť je
lze exportovat přímo z centrálního úložiště v mnoha dostupných formátech
(mj. pro Garmin GPS atp.).

Děkuji za jakoukoliv odpověď, s pozdravem

Martin Kokeš
Dašická 1253
53003 Pardubice
tel. 777 136 677Další informace o konferenci talk-cz