[Talk-cz] Dopravní podnik Prahy

hanoj ehanoj na gmail.com
Čtvrtek Únor 26 09:16:50 UTC 2009


2009/2/24 Martin Kokeš <shr3k na typo3-hosting.com>:
> hanoj napsal(a):
>>  Verze jízdního řádu IDOS pro nevidomé a slabozraké.
>> Provozuje a inzertně zastupuje MAFRA, a.s. Aplikaci vyvíjí a
>> technologie dodává CHAPS, spol. s r.o.
>> Garance dat
>> verze 1.72.05/1.31/2.08
>> Publikování a další šíření informací bez souhlasu autorů je zakázáno.
> Seznam zastávek nikdy nemůže být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti
> autora. Je to faktická informace, kterou lze kdykoliv přesně vygenerovat
> mnoha dostupnými způsoby znovu a znovu v nejedinečné formě (má-li tato
> forma reprezentovat skutečný stav věci).
>
> A co se týče citovaného textu, není tam napsáno, kdo je autorem (autor
> může být pouze fyzická osoba, nikoliv CHAPS, spol. s r.o., MAFRA a.s.) a
> zřetelně se jedná o souborné dílo, které navíc vzniká zřejmě při
> sestavování grafikonu a generuje ho nějaký specializovaný software.
> Navíc jízdní řády lze bez problémů přímo "zkopírovat" včetně dat pomocí
> § 33, natož pak §36 a §37 odst. 2. písm. a).
>
> Jediná kopie jízdního řádu, která by skrz AZ neprošla je např. úplná
> bajt-po-bajtu totální kopie jízdního řádu včetně obslužného programu.

  § 91

  Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze

  Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli
  způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo
  zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu
  databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že
  tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či
  opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, a že
  nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem
  autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.

PS: mimo jízdní řády, je snadné z databáze vytvořit geodatabázi, a zní
mapu (ale to už je kartografické dílo).

hanoj
Další informace o konferenci talk-cz