[Talk-cz] Dopravní podnik Prahy

Petr Dlouhý petr.dlouhy na email.cz
Čtvrtek Únor 26 14:14:46 UTC 2009


On Thu, 26 Feb 2009 10:16:50 +0100, hanoj <ehanoj na gmail.com> wrote:

Takže je sporné, jestli jsou ty zastávky ještě přiměřené využití, nebo ne. Bylo by tedy asi lepší zkusit tu paní dohnat k tomu, aby dala (nebo někdo jiný z DPP) výslovný souhla k využití jízdního řádu/schémat k danému účelu.

> 2009/2/24 Martin Kokeš <shr3k na typo3-hosting.com>:
>
>  § 91
>
>  Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze
>
>  Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna 
> jakýmkoli
>  způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje 
> nebo
>  zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části 
> obsahu
>  databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, 
> že
>  tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky 
> či
>  opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, a 
> že
>  nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s 
> právem
>  autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.
>
> PS: mimo jízdní řády, je snadné z databáze vytvořit geodatabázi, a zní
> mapu (ale to už je kartografické dílo).
>
> hanoj
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz-- 
Petr Dlouhý


Další informace o konferenci talk-cz