[Talk-cz] dotaz na poslední verzi JOSM

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Sobota Únor 28 05:32:13 UTC 2009


Takže ani v dnešním buildu nedošlo k zásadním změnám, náhodné spojování a rozpojování bodů v cestě se projevuje ve všech kombinacích zaškrtnutí režimů rubber draw a modeless working.
Pokud je zapnutý režim modeless working tak se pouze zmírnilo přepínání nástroje kreslení do nástroje výběr. k přepnutí dojde náhodně po nakreslení a spojení různého množství bodů cesty. Pokud stisknu po tomto přepnutí tlačítko tabletu tak se nástro opět přepne z výběru do kreslení a zase spojí náhodně několik bodů a opět přeskočí do výběru, cestu rozpojí a některým z dalších kliknutí se opět přepojí do nástroje kreslení a koloběh pokračuje. 
Vypadá to, že při zapnutém režimu modeless working nástroj kreslení a výběr přeskakují, pokud režim modeless working není zaškrtlý, tak nástroje nepřeskakují, ale nespojují se všechny body do cesty.
Poprosil bych někoho znalého angličtiny aby uvedené chování reportoval na JOSM
Děkuji Pražák

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
> Předmět: Re: [Talk-cz] dotaz na poslední verzi JOSM
> Datum: 27.2.2009 20:57:52
> ----------------------------------------
> Stáhl dnešní poslední build a zjistil jsem, že se nic zatím nezměnilo. 
> Přetrvává problém ve spojování bodů do cesty kdy se body vytvářejí a spojují do
> cesty nějakým divným způsobem.
> vytvářel jsem cestu - první tři body se spojily do jedné cesty, pak se začaly
> vytvářet jednotlivé nespojené body, po několika samostatných bodech se začaly
> opět spojovat, vytvořila se cesta o pěti bodech, následovaly zase 3 samostatné
> body a zase se začala cesta spojovat a vytvořila tentokrát cestu ze čtyř bodů a
> tak to pokračovalo dál vždy s náhodným počtem bodů spojených a volných.
> 
> Nastavení preferences bylo nezaškrtnuté draw rubber a modeless working
> 
> Při zaškrtnutém draw rubber a modeless working mi přeskakoval nástroj kreslení
> vždy po vytvoření bodu na nástroj výběr
> 
> při pouze zaškrtnutém modeless working mi rovněž přeskakoval nástroj kreslení na
> výběr
> 
> Při pouze zaškrtnutém draw rubber se mi projevovalo opětovně náhodné spojování
> cesty
> 
> Mohl by prosím někdo znalý angličtiny popsat toto chování tabletu (upřesnit je)
> v bugu č. 2228 http://josm.openstreetmap.de/ticket/2228
> Děkuji Pražák
Další informace o konferenci talk-cz