[Talk-cz] skolni projekt OSM

Anna Kratochvílová KratochAnna na seznam.cz
Pondělí Srpen 9 06:07:10 UTC 2010


Dobrý den,
jsem studentkou 3. ročníku oboru geoinformatika na Fakultě stavební ČVUT a v rámci předmětu Úvod do zpracování obrazových dat jsme ve skupinách pracovali na projektu souvisejícím s daty OSM v České republice. Naše skupina se zaměřila na validaci polygonů lesů, protože jsem zjistili, že v databázi jich bylo mnoho nevalidních. Dosáhli jsem určitých výsledků a náš vyučující (Ing. Martin Landa) navrhl, abychom naši práci poslali do české emailové konference. Doufám, že by to pro vás mohlo být zajímavé a prosím o vaše názory.

Dokumentace k projektu: 
http://gama.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2010/uzpd/f/dokumentace.pdf

Stránky k předmětu: 
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/153UZPD_%C3%9Avod_do_zpracov%C3%A1n%C3%AD_prostorov%C3%BDch_dat_-_projekt
(zadání projektu, dostupná prezentace k projektu)

Za skupinu
Anna Kratochvílová
Další informace o konferenci talk-cz