[Talk-cz] Stav zmapování tras

Radek Bartoň blackhex na post.cz
Neděle Srpen 15 12:25:40 UTC 2010


Ahoj.

> Pro turistické trasy je to 6653 KM, přičemž podle Wikipedie bylo v roce
> 2002 vyznačeno 38500 KM tras. Máme tedy zmapováno cca 17% všech
> turistických tras.
> 
> Pro cyklistické trasy je součet 6287 KM a v roce 2005 jich bylo vyznačeno
> 25621, což dává 24,5% zmapovaných cyklotras.
> 

Využil jsem trochu volného času k sestrojení následujícího SQL dotazu, který 
spočítá délku všech turistických a lyžařských tras na území ČR z databáze OTM, 
kdy souběžné trasy se započítávají pouze jednou.

SELECT SUM(ST_Length(t.way)) FROM planet_osm_track t, (SELECT 
(ST_Dump(ST_Polygonize(way))).geom AS way FROM (SELECT way FROM 
planet_osm_line WHERE osm_id = -51684) border) b WHERE ST_Within(t.way, b.way) 
AND COALESCE(kct_yellow, kct_red, kct_green, kct_blue) IS NOT NULL;

Výsledek ke včerejšímu dni je 13.023 km.

S PostGISem moc zkušeností nemám a dotaz jsem poskládal z vygooglených 
informací, takže pokud by někdo našel chybu nebo by věděl jak dotaz formulovat 
lépe, rád si nechám poradit.

Díky. 

-- 
Ing. Radek Bartoň

Faculty of Information Technology
Department of Computer Graphics and Multimedia
Brno University of Technology

E-mail: blackhex na post.cz
Web: http://blackhex.no-ip.org
Jabber: blackhex na jabber.cz
Další informace o konferenci talk-cz