[Talk-cz] tema bakalarky

Jan Dudík jan.dudik na gmail.com
Čtvrtek Září 23 06:24:06 UTC 2010


No, mě napadá něco na efektivní prohlížení historie. Dnes, když se
podívám na historii prvku, tak vidím, jak vypadá na mapě dnes a vidím,
kdy do něj byly přidány jaké body/linie. Ale chtěl bych třeba, aby mi
to ukázalo v mapě, jak vypadala verze 1 (tzn, které body, případně
ejich poloha a tagy), pak jak se změnila do verze 2, 3...
v podstatě by mělo jít o to vytáhnout vlastnosti a historické polohy
souvisejících bodů

Druhá věc s historií, že ze současné historie pro oblast prozkoumá,
které editace skutečně obsahovaly nějaký bod v rámci oblasti,
vyfiltrování těch, které jen dělaly něco na mnohem větším obdélníku.

J&D

--
Ing. Jan Dudík
Další informace o konferenci talk-cz