[Talk-cz] dibavod: vodní toky uvnit? vodních ploch

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Středa Únor 23 22:23:00 UTC 2011


Stanislav Brabec napsal(a):
> Všiml jsem si, že na mapě vodní toky pokračují i uvnitř rybníků.
> Domníval jsem se, že dibavod je natolik chytrý, a mapuje i vypouštěcí
> kanály. Ale není tomu tak. Při porovnání s ortofoto jednoho vypuštěného
> rybníku to vůbec nesedí, přestože části toku mimo rybník jsou správně.

Ono asi záleží jak kde...

> Zdá se, že tyto podvodní toky jsou všude, a že jde o zcela falešná data,
> že to prostě jen náhodně protáhli, aby data byla spojitá.
> 
> Pokud je zde někdo pokročilejší, možná by nebylo od věci tyto podvodní
> toky smazat, a zajistit napojení dibavod na příslušný rybník (což naopak
> většinou chybí).

Tenhle "problém" byl zanesen do renderování mapy na hlavní stránce OSM v
http://trac.openstreetmap.org/changeset/24983/applications/rendering/mapnik/inc/layer-water.xml.inc
Bohužel to bylo zaneseno do stylů tak nešťastně, že ten bílý obrys se
renderuje všude, tj. i v rybnících a napojeních na řeky s vyznačeným
břehem. Imho by měla v případě potoků zůstat vyznačena cesta i skrze
rybníky (byť něpřesně), protože ten potok tamtudy skutečně protéká.

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110223/24102152/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz