[Talk-cz] dibavod: vodní toky uvnit? vodních ploch

Mike mike na mikecrash.com
Čtvrtek Únor 24 09:11:09 UTC 2011


Ale on neprotéká, on se do rybníka vlévá a z rybníka jde nový potok, i
když má stejné jméno. Navíc občas hlavně u větších rybníků, kde je hodně
přítoků, je tam příšerný nic neříkající uzel. Osobně je mažu a zakončuju
potok na hraně vodní plochy. Vždy se to tak dělalo, tak proč to měnit.

On 23.2.2011 23:23, "Petr Morávek [Xificurk]" wrote:
> Stanislav Brabec napsal(a):
>> Všiml jsem si, že na mapě vodní toky pokračují i uvnitř rybníků.
>> Domníval jsem se, že dibavod je natolik chytrý, a mapuje i vypouštěcí
>> kanály. Ale není tomu tak. Při porovnání s ortofoto jednoho vypuštěného
>> rybníku to vůbec nesedí, přestože části toku mimo rybník jsou správně.
> 
> Ono asi záleží jak kde...
> 
>> Zdá se, že tyto podvodní toky jsou všude, a že jde o zcela falešná data,
>> že to prostě jen náhodně protáhli, aby data byla spojitá.
>>
>> Pokud je zde někdo pokročilejší, možná by nebylo od věci tyto podvodní
>> toky smazat, a zajistit napojení dibavod na příslušný rybník (což naopak
>> většinou chybí).
> 
> Tenhle "problém" byl zanesen do renderování mapy na hlavní stránce OSM v
> http://trac.openstreetmap.org/changeset/24983/applications/rendering/mapnik/inc/layer-water.xml.inc
> Bohužel to bylo zaneseno do stylů tak nešťastně, že ten bílý obrys se
> renderuje všude, tj. i v rybnících a napojeních na řeky s vyznačeným
> břehem. Imho by měla v případě potoků zůstat vyznačena cesta i skrze
> rybníky (byť něpřesně), protože ten potok tamtudy skutečně protéká.
> 
> Petr
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
Další informace o konferenci talk-cz