[Talk-cz] import adres pardubice

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Čtvrtek Únor 24 00:32:51 UTC 2011


MP napsal(a):
> Problém pak ale může vznikat, pokud si někdo (např. přes XAPI) stáhne
> nějaké adresní body a pak s nimi začne hýbat. Pokud je bude posouvat
> např. iniciativně do středu budovy, může nechtěně zmrvit geometrii budov.

Tohle ale přeci není možné používat jako rozumný argument - podobně
nějaký "šikula" může zmršit spoustu jiných věcí, pokud si stáhne jen
část dat a ty začne editovat bez ohledu na jejich souvislosti s dalšími
objekty.

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110224/5efc26fb/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz