[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

Mike mike na mikecrash.com
Pondělí Únor 28 13:04:52 UTC 2011


On 28.2.2011 11:58, "Petr Morávek [Xificurk]" wrote:
> Mike napsal(a):
>> To se tady takhle můžeme hádat do nekonečna a nikam to nepovede. Jasně
>> že ta voda tím rybníkem protéká, ale je to stojatá voda a to není přece
>> řeka.
>>
>> Abych to zakončil - já navrhuju toto:
>> 1. Dělat relaci toku, která bude obsahovat všechny elementy (klidně i
>> včetně nádrží a přítoků) - pak se jedním dotazem získá celý tok
>> 2. části kde je tekoucí a ničím nepřekrytá řeka (kromě riverbank) značit
>> jako waterway=stream/river/...
>> 3. části uvnitř rybníka/nádrže označit dalším tagem či dodatkem tagu,
>> který renderer může ignorovat bez toho, aby musel hledat všechny vodní
>> plochy
>>
>> Vyřeší to vše od stromové struktury po renderer (jednodušší algoritmus -
>> v podstatě nezměněn). Ty navrhuješ ignorovat všechny okolo, ať si to
>> každý zalgoritmizuje sám a počítá třeba na superpočítačích, aby se to
>> všechno stihlo spočítat do příštího století.
> 
> Stále čekám na nějaký rozumný argument, proč to měnit.
> 
> * Stromovou strukturu toků atd. dostane člověk i v současném stavu
> (pokud mu teda někdo zrovna neumaže ten tok skrze přehradu/rybník).
> * Současným rendererům to vůbec nepomůže a ani to nepotřebují.
> 
> Jestli tedy hlavním argumentem zůstává, že "řeka v tom místě
> prostě není", tak bys asi na základě stejné logiky měl do návrhu
> zahrnout i oblasti před většími jezy a některé meandry řek - tam je taky
> více méně stojatá voda ;-)
> 
> Petr
> 

Ne ne, hlavní argument je:
1. jinde se to tak nedělá, budeme mít zase něco extra, někdo tu psal, že
to tak je v Rakousku, ale co jsem koukal na jezera v Alpách, tak tam to
tak není (link?), možná je to po nějakém importu a budou to opravovat
2. nutíme dělat změnu v rendereru jen kvůli nám
3. zvyšuje to zbytečně výpočetní náročnost na renderer
4. při stáhnutí stromu lze spočítat, jaká je celková délka řeky, dělka
tekoucí řeky a délka nádrží

Argument o jezech snad ani nebudu komentovat.
Nechápu, v čem je problém doplnit tam nějaký tag nebo ho změnit na něco
jiného. Snad jen to, že je to práce navíc?


Další informace o konferenci talk-cz