[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Pondělí Únor 28 10:58:00 UTC 2011


Mike napsal(a):
> To se tady takhle můžeme hádat do nekonečna a nikam to nepovede. Jasně
> že ta voda tím rybníkem protéká, ale je to stojatá voda a to není přece
> řeka.
> 
> Abych to zakončil - já navrhuju toto:
> 1. Dělat relaci toku, která bude obsahovat všechny elementy (klidně i
> včetně nádrží a přítoků) - pak se jedním dotazem získá celý tok
> 2. části kde je tekoucí a ničím nepřekrytá řeka (kromě riverbank) značit
> jako waterway=stream/river/...
> 3. části uvnitř rybníka/nádrže označit dalším tagem či dodatkem tagu,
> který renderer může ignorovat bez toho, aby musel hledat všechny vodní
> plochy
> 
> Vyřeší to vše od stromové struktury po renderer (jednodušší algoritmus -
> v podstatě nezměněn). Ty navrhuješ ignorovat všechny okolo, ať si to
> každý zalgoritmizuje sám a počítá třeba na superpočítačích, aby se to
> všechno stihlo spočítat do příštího století.

Stále čekám na nějaký rozumný argument, proč to měnit.

* Stromovou strukturu toků atd. dostane člověk i v současném stavu
(pokud mu teda někdo zrovna neumaže ten tok skrze přehradu/rybník).
* Současným rendererům to vůbec nepomůže a ani to nepotřebují.

Jestli tedy hlavním argumentem zůstává, že "řeka v tom místě
prostě není", tak bys asi na základě stejné logiky měl do návrhu
zahrnout i oblasti před většími jezy a některé meandry řek - tam je taky
více méně stojatá voda ;-)

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110228/8159e8d7/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz