[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Pondělí Únor 28 13:35:50 UTC 2011


Mike napsal(a):
> Ne ne, hlavní argument je:
> 1. jinde se to tak nedělá, budeme mít zase něco extra, někdo tu psal, že
> to tak je v Rakousku, ale co jsem koukal na jezera v Alpách, tak tam to
> tak není (link?), možná je to po nějakém importu a budou to opravovat

Já jsem teda celý svět neprocházel, abych si troufl dělat takovéto
závěry. Nicméně asi jen v málokterých oblastech (jestli vůbec někde)
bude v OSM tak kompletní vodstvo jako u nás.

> 2. nutíme dělat změnu v rendereru jen kvůli nám

To není pravda, v současném stylu pro mapu na hlavní stránce OSM je
prostě chyba - správně by měl kreslit vodní toky a přes ně vodní plochy,
někdo to prostě v tomto jednom konkrétním stylu pro tuto jednu konkrétní
mapu zvoral. To, že problémy vidíme hlavně u nás je dáno tím, že máme
hotový kompletní import vodstva. Btw, fakt, že ticket pro nápravu této
chyby [1] neotvíral nikdo z ČR, sám o sobě vyvrací tvojí domněnku, že by
se to měnilo "jen kvůli nám".

> 3. zvyšuje to zbytečně výpočetní náročnost na renderer

Také není pravda, z hlediska výkonu je úplně jedno jestli kreslím
nejprve vodní toky a přes ně vodní plochy, nebo vodní plochy a přes ně
vodní toky.

> 4. při stáhnutí stromu lze spočítat, jaká je celková délka řeky, dělka
> tekoucí řeky a délka nádrží

Co to je "délka nádrží"? Už asi po sté - nádrží taky voda protéká - není
to tak že by na začátku vzdutí přitékající voda někam mizela a u hráze
byl pramen.
Jestli ovšem máš namysli místa, kde vodní hladina "stojí", tak bys
skutečně měl ve svém návrhu postihnout všechna taková místa a ne si jen
vybrat rybníky a nádrže.

> Nechápu, v čem je problém doplnit tam nějaký tag nebo ho změnit na něco
> jiného. Snad jen to, že je to práce navíc?

Jestli se tobě nebo někomu jiném chce pustit do práce s dělením a
přidáváním dodatečného tagu pro příslušné cesty, tak mi to je celkem
jedno - sice v tom nevidím žádný přínos, ale je to váš čas.
Pokud by ale někdo chtěl měnit zavedené tagy za něco nového, nebo
dokonce mazat některé úseky cest, tak to už je činnost, která může a
pravděpodobně taky rozbije nějaké nástroje, které s daty pracují. A
dokud někdo jasně neřekne, jaké zlepšení takový zásah přinese, tak jsem
silně proti.

[1] http://trac.openstreetmap.org/ticket/3468

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110228/cc2b17fd/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz