[Talk-cz] Administrativni hranice z RUIAN

Petr Kadlec petr.kadlec na gmail.com
Úterý Srpen 28 08:43:30 UTC 2012


2012/8/27 LM_1 <flukas.robot+osm na gmail.com>:
> To je otázka, která mě už delší zajímá, ale zatím jsem nenašel
> uspokojivou odpověď - Kde jsou definované hranice (od katastrálního
> území po státní)? Je opravdu hranice dána definičně řadou souřadnic
> nebo spíš popsána pomocí fyzických objektů (řeka, hřeben, silnice,
> hraniční kámen...) a ty souřadnice jsou jen odvozeným vyjádřením pro
> praktické účely?

U státní hranice může být pravda obojí, záleží, jak je přesně hranice
definována v příslušných mezinárodních smlouvách, resp. hraničním
dokumentárním díle: může to být jak pomocí lomových bodů (potažmo
hraničních znaků), tak hraničním vodním tokem, hraniční cestou atp.
(viz zákon č. 312/2001 Sb.). Některé části hranice jsou tak
nepohyblivé, některé se mohou pohybovat např. přirozenou změnou polohy
koryta hraničního vodního toku (viz např. 246/1997 Sb.).

-- Petr Kadlec / Mormegil


Další informace o konferenci talk-cz