[Talk-cz] WMS data uzemn?hopl?nov?n?

Petr Kadlec petr.kadlec na gmail.com
Středa Leden 25 15:14:49 UTC 2012


2012/1/25 Michal Pustějovský <Michal.Pustejovsky na seznam.cz>:
> Poptal jsem se tedy na odboru územního plánování MSK. Dle ředitele tohoto odboru
> nelze data územně plánovací dokumentace poskytnou jako celek, protože jednotlivé
> vrstvy pocházejí z různých zdrojů a mají různé licence. K datům územně
> analytických podkladů a technické infrastruktury platí licence (z ust. § 27
> odst. 3 stavebního zákona), že je lze použít jen pro potřeby územního plánování.
> Podklady jsou uvolněny jen pro výkon státní samosprávy.

Pokud z těchto podkladů státní samospráva vydá opatření obecné povahy
(např. zásady územního rozvoje – § 36, odst. 4 StavZ), je toto
opatření obecné povahy (nikoli nutně ty původní podklady) ze zákona
vyňato z autorskoprávní ochrany (§ 3, písm. a) AutZ).

Tedy např. toto opatření obecné povahy
<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0151.html> je IMHO
zcela bezpochyby nechráněné.

-- Petr Kadlec / Mormegil
Další informace o konferenci talk-cz