[Talk-cz] [OSM-talk] Critical Mass for license change-over

LM_1 flukas.robot+osm na gmail.com
Pátek Leden 27 20:14:19 UTC 2012


Na globální mailing list (talk na osm.org) přišla zpráva od licenční skupiny (LWG).
Můj osobní názor: Kritické množství by mělo být přes 99 %, měla by být
delší doba, kdy je znám způsob určení, která data budou zachována, ale
ostatní ještě nebudou odstraněna.
Lukáš (LM_1)

tady je shrnutí____________________________________________-

S postupem procesu změny licence bylo dosaženo shody, že (aby nedošlo
k ztrátě nepřiměřeného množství dat) fáze 5 (vlastní přepnutí licence)
by měla proběhnout až po dosažení "kritického množství".
Otázka je, jestli si myslíte, že kritického množství bylo dosaženo?
Zpráva LWG:
LWG je přesvědčena, že kritického množství bylo dosaženo, stále
pokračuje snaha o kontaktování nerozhodnutých přispěvatelů, Několik
odmítajících laskavě dovolilo pokračování v užívání jejich příspěvků
po zajištění, že jejich obavy/problémy jsou známé. Výbor OSMF požádal
o směřování změny k 1. 4.
Dobrá čísla:
Pod novou licencí aktivně přispívá několik set tisíc uživatelů,
výslovně odmítlo 420.  97.1% of uzlů [2] a 96.6% of cest bylo
vytvořeno souhlasícími uživateli, některé mohly být později změněny.
Podle aktuálních čísel je 3,2 mil. cest z 120 mil. nějak
problematických - to je 2,68 %. => 97,32% připravenost. Nebojte se
zpochybnit.

A co negativní faktory?
- subjektivní kritéria 100 nemocnic je významější než pár milionů
importovaných uzlů. Ztráta opakovatelného importu může být špatná
kvůli následným editacím.
- existují regionální [2,4] rozdíly, v některých oblastech je situace
horší než vyplývá z uvedených čísel. Použijete OSMI License View tool
[5].
-stále je asi 35000 starších přispěvatelů, kteří neodpověděli. Je mezi
nimi mnoho lidí, kteří zmapovali menší město, přestali a neodpovídají
- na národní úrovni se řeší specifické problémy v České republice a
Polsku. V některých zemích (viz originál) jsou problémy regionální, v
Německu je hodně od uživatelů, kteří vysloveně odmítli. V Libérii a na
Kypru jsou významní přispěvatelé, kteří neodpověděli. V Japonsku je
jeden významný přispěvatel, který odmítl, ale jedná se import POI.
- http://odbl.de/ [4] ukazuje pesimističtější obraz, pravděpodobně
kvůli boty, které jsou neškodné

Konečně "nová" je na http://cleanmap.poole.ch Běží na nějaké plečce,
takže mějte pochopení pro pomalost a zkuste to za chvíli znovu
Mike

Následuje původní zpráva____________________________________________

This is a report from the License Working Group and a request for
feedback. If anyone can do translations or summaries for other
language mailing lists, I would be very grateful.

Our moderators have agreed that this is a general topic of concern to
the whole OSM community. If you are a continuing mapper, please feel
free to respond and give your opinion. Only strictly "legal" questions
will be pointed at legal-talk list.

As the license change process evolved, concern was expressed that an
unacceptable amount of data might be lost from the current version of
the OSM database and consensus was reached that phase 5 [1] - the
actual license cut-over - should only happen when a "critical mass"
was achieved.

The question I ask you is, do you agree that we have reached critical mass?

Here is our report.

I and the License Working Group think we clearly have reached critical
mass and that the situation will only improve over the next few weeks.
An intense effort is being made to reach still undecided mappers. We
have already asked your help in the UK, Philippines, Canada and USA.
We will go global soon. A number of decliners have also kindly allowed
us to continue using their contributions after making sure that their
concerns were known. A few more may still do so. The OSM Foundation
board has asked us to target April 1st for the change-over.

First, the good numbers.

Several hundred thousand mappers are now actively mapping under the
new contributor terms. Only 420 older contributors have currently
explicitly declined. At least 97.1% of nodes [2] and  96.6% of
highways [2] in the current database were created by continuing
mappers. However, some of those may have been edited later. From
up-to-date figures, [3], it looks as though 3.2M out of 120M ways are
problematic in some way.  That is 2.68%. It is declining. So, if we
can use just one figure, I suggest we could be at 97.32% readiness ...
feel free to challenge!

But what about negative factors?

- There are subjective criteria.  The removal of 100 hospital nodes
may be far worse than than the removal of several million import
points. ... Or the loss of a repeatable import may be bad because
folks have editted over the top. It is difficult to judge whether this
has a positive or negative bias overall.

- There are regional and country [2, 4] variations. You might be in an
area where there are bigger problems than than implied by the figures
I have given you.  The easiest way to see this is with OSMI License
View tool [5] .

- We still have not been able to get responses from about 35,000 older
contributors who have mapped at least one node. Sorry, this is an
approximate figure at the moment. One impact of this is that there are
a lot of folks who have mapped a small town, stopped mapping and have
not responded.

- On a national level, there are still specific issues we are working
on in Poland and the Czech Republic.  In Australia, Montenegro,
Kosovo, Albania, Macedonia and, on a regional basis, in Germany there
large concentrations of data by folks who have specifically declined.
In Liberia and Cyprus, there are key large contributors who have so
far not responded. In Japan, there is also one very large contributor
who has declined, but we understand this is a POI import that will be
dropped.

- http://odbl.de/ [4] gives a more pessimistic view than the numbers I
have given you. This is probably due to bot edits and changes which
are harmless, but should be taken into consideration.


And, lastly, you can see what the "new" map will look like if we
changed over today at http://cleanmap.poole.ch/.  This is running on a
small machine, so please be patient and try again later if lot's of
folks are hitting it.


Mike
License Working Group

[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License/Implementation_Plan#PHASE_5_aka_Done_-_License_Cut-over_from_CC-BY-SA_to_ODbL_.28date_to_be_decided.2C_depends_on_the_technical_work.29

[2] http://odbl.poole.ch/ (based on early December data)

[3] http://tools.geofabrik.de/osmi/munin.html

[4] http://odbl.de/

[5] http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=wtfe
Další informace o konferenci talk-cz