[Talk-cz] Mapování železnic - rozšířené schéma

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Pátek Prosinec 12 18:55:35 UTC 2014


On 2014-12-12, 14:31 GMT, Michal Pustějovský wrote:
> už nějakou dobu se věnuji překladu tagovacího schématu železniční (resp. 
> kolejové) dopravy z OpenRailwayMap (http://www.openrailwaymap.org/
> (http://www.openrailwaymap.org/); schéma http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
> OpenRailwayMap/Tagging
> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenRailwayMap/Tagging)). Jedná se o 
> schéma vytvořené německou komunitou k přesnému, systematickému a logickému 
> způsobu popisu tamní železniční sítě. Už nyní je v Německu a Rakousku hojně 
> využíváno. 

Jenom koukám kde to znám a vidím, že Žižkovské nákladové nádraží 
je značeno jako živé. To asi není v pořádku, že ne?

Matěj

Další informace o konferenci talk-cz