[Talk-cz] Mapování železnic - rozšířené schéma

Michal Pustějovský Michal.Pustejovsky na seznam.cz
Pátek Prosinec 12 14:31:20 UTC 2014


Dobrý den,
už nějakou dobu se věnuji překladu tagovacího schématu železniční (resp. 
kolejové) dopravy z OpenRailwayMap (http://www.openrailwaymap.org/
(http://www.openrailwaymap.org/); schéma http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
OpenRailwayMap/Tagging
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenRailwayMap/Tagging)). Jedná se o 
schéma vytvořené německou komunitou k přesnému, systematickému a logickému 
způsobu popisu tamní železniční sítě. Už nyní je v Německu a Rakousku hojně 
využíváno. 
Základem schématu je rozšíření dosavadních tagů a způsobů mapování o další 
detaily. V několika případech je ale zavrhuje, ovšem vždy z dobrých důvodů, 
které jsou vysvětleny. Rád bych tímto modelem nahradil současný způsob 
značení českých železnic, který je zastaralý a nekonzistentní. Součástí 
textu jsou i poznámky a návrhy týkající se věcí, které bych chtěl projednat 
s komunitou. S radostí uvítám případné dotazy, připomínky, návrhy nebo 
kritiku. 
V části týkající se kolejí se jedná prakticky pouze o rozšíření o další 
specializované tagy, které např. řeší routing. Hlavní změny nastávají v 
části popisující nádraží a zastávky, kde se snaží skloubit "zažité" tagování
veřejné hromadné dopravy (railway=station atd.) a "nový" public_transport. 
Menší změny jsou i v typech relací popisující trasy jak dopravy, tak i 
dopravní cesty a infrastruktury.

Překlad je zde (dostupný zatím pouze odkazem): https://wiki.openstreetmap.
org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/railway_tagging
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/railway_tagging)
. Nejedná se pouze o překlad, ale spíše adaptaci modelu na české prostředí. 
Přidávám i návrhy hodnot u klíčů typu operator nebo network. Snažím se v 
poznámkách také komentovat, co by adaptace pro danou oblast znamenala pro 
současný stav. Překlad není kompletní, protože původní schéma je opravdu až 
zbytečně detailní, např. obsahuje značení pro železniční signalizaci, 
podrobný popis systému elektrifikace apod.
Pokud by nikdo nebyl proti, nahradil bych tímto schématem kapitolu o 
železnici v Editting Standards pro ČR. Současně bych začal pracovat i na 
příkladech. Nakonec bych uvedl, že neexistuje žádná podobně propracovaná 
alternativa a že toto schéma se již v zahraničí používá.
Těším se na příp. dotazy,

Michal


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20141212/49dcd5e8/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz