[Talk-cz] [Adresy] Informace o stavu vyjednavani

Dalibor Jelínek dalibor na dalibor.cz
Sobota Březen 22 16:06:29 UTC 2014


Ahoj,

rádi bychom vás senámili s postupem debaty ohledně importu adres z RÚIAN.

 

Díky trpělivosti Petra Vejsady a Petr Morávka se podařilo dosáhnout částečné
názorové shody na mailing listu imports@ a Petr Morávek absolvoval navíc
soukromý chat s Sergem Wroclawskim, členem DWG
(http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Data_Working_Group). Zdá se tedy, že
pokud přijmeme dosažený kompromis, pak by se s importem mohlo začít.

 

Obecně bylo požadováno, abychom se vyhnuli potenciálním duplictiám a
probémům a použili hranice určené polygony v OSM všude, kde to bude možné.
Dává to smysl, protože jednak se s adresami určenými částečně hranicemi dá
skutečně pracovat, čehož důkazem je New York, který si vystačí s ulicí a
číslem domu. Druhak při změně jakékoliv hranice obce není potřeba změnit
všechna adresní místa, jichž se změna dotýká.

 

Vezmu to popořadě podle značek:

* addr:housenumber

* addr:conscriptionnumber

* addr:streetnumber

* addr:provisionalnumber

* addr:street

Tyhle ZNAČKY nikdo nezpochybňuje.

 

* addr:place - pro část obce. Umožní hledat Nominatimem ve vesnicích, kde
nejsou ulice, podle "ČástObce ČísloDomu". Ve městě umí vyhledávat, jen pokud
je dům označen číslem domu, ale nemá ulici, např. "Libeň 2295". Nemožnost
vyhledat adresu podle "ČástObce ČísloDomu" i v městech, kde jsou pojmenované
ulice, je chybějící funkce Nominatimu - snad se to časem také naučí.

Naštestí značku nelze nepřidat, protože není definována hranicemi, ale jen
výčtem, je tedy potřeba ji přidávat při importu, což se podařilo autoritám
vysvětlit.

 

* addr:borough nebo addr:suburb

addr:borough se nelíbilo, protože se zatím nepoužívá. A ať už by se značka
jmenovala jakkoliv, bylo doporučeno ji nepřidávat, ale radši z RÚIAN
naimportovat hranice městkých částí/obvodů. Ty zatím v OSM nemáme a nevíme,
kdo se tohoto importu ujme.

 

* addr:postcode

U nás asi nejde nahradit polygonu hranic, protože PSČ u nás není úplně
geografická záležitost. Jak se přiděluje ví asi jen pošta sama. Musí být
součástí importované adresy. Ovšem doručovací poštu k dané adrese importovat
nebudeme, dá se dohledat na internetu a do mapy asi úplně nepatří.

 

* addr:city

Tohle asi vyvolá největší odpor, ale opět je logické, aby se značka
nepřidávala, protože v OSM máme hranice. Značku bychom přidávali pouze v
případech, kdy adresa administrativně spadá do jiné obce, než ve které leží
podle geografických hranic.

Výhodou tohoto řešení je, že pokud dojde ke sloučení obcí, nebo naopak
vydělení nějaké části, tak stačí změnit údaj na hranicích a není třeba
aktualizovat stovky až tisíce adresních bodů. Příklad: Zjistí se, že
timestamp města se změnil a budou se muset projet všechny body, které jsou v
tomto městě, jestli se nemá název města změnit. Pokud ano, musí se  změnit
všechny ty body a API 0.6 navíc neumí změnit jeden tag, ale musí se nahrát
celý bod znovu. A to se týká všech entit, ulic, suburb i country.. U place
se to tak ovšem bude muset dělat.

 

* addr:country=CZ

nebude se přidávat, máme v OSM hranice. Ale z existujících bodů se nebude
ani mazat.

 

* ref:ruian:addr

zachovává vazbu na RÚIAN pro příští aktualizace, umožňuje vytvořit odkaz na
veřejný dálkový přístup do RÚIAN. Nikdo nezpochybňoval.

 

* is_in

bude při importu odstraňován a od jeho užívání bude odrazováno, kromě
výjimečných případů. V podstatě jen duplikuje hraniční polygony a nemá
jasnou strukturu a koneckonců ani používaný oddělovač hodnot není asi v
pořádku.

 

Značky, které nechceme přidávat, by se při importu měly i mazat: country,
city, suburb a borough.

 

Informace o dalších vymazávaných značkách jsou tady

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN#Tagov.C3.A1n.C3.A
D

 

Podepsáni:

Petr Morávek

Petr Vejsada

Marián Kyral

Dalibor Jelínek

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140322/b1f64d70/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz